Vår utforskande kultur håller både nyfikenhet och kreativitet levande i vardagen. Med ny kunskap och nya metoder och innovationer driver vi en hållbar omställning.

Ända sedan White startades har vi utmanat oss själva och vår omvärld genom praktiknära forskning och utveckling. Ur vår konstnärliga och humanistiska grund hämtar vi inspiration och kraft och finner metoder för kreativa lösningar på stora utmaningar.

Sökande, utveckling och lärande leder oss framåt. Målet är att med arkitekturens kraft driva omställningen mot ett hållbart liv. Vi gör det genom ny kunskap och med nya processer, metoder och innovationer som ger oss möjlighet att påverka samhället.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Anna-Johanna Klasander

Anna-Johanna Klasander

Forskning- och Utvecklingschef, Development director

Göteborg

+46 31 60 87 08

Aktuellt

Fler nyheter
Möjligheten att driva utvecklingsprojekt tillsammans med våra uppdragsgivare och andra aktörer i branschen är en nyckel till verklig förändring.
Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef

Forskning, innovation och utveckling på White

White driver arbete inom forskning, innovation och utveckling för att dels ta ansvar för positiv samhällsutveckling och dels vara ett arkitektkontor i framkant. Vi erbjuder mervärden till våra kunder, samarbetspartners och alla medarbetare.

White Research Lab är vår organisation för praktiknära forskning, omvärldsbevakning och kunskapsåterföring. Genom våra kompetensnätverk fångar vi upp aktuella utmaningar, utbyter erfarenheter och kunskap, och bevakar fronten inom våra olika fält.

Innovation Lab är vår organisation för att utforska nya idéer med målet att ta dem till marknaden. Här omvandlar vi kreativitet till konkreta affärserbjudanden – för en hållbar framtid.

Tillsammans stöder Research Lab och Innovation Lab praktiknära forskning, utveckling och innovation både internt och i samarbete med branschen i stort med målet att skapa ett bättre samhälle för alla. Vi avsätter också medel till vår externa forskningsstiftelse ARQ.

Parallellt med vår affärsplan tar vi vart tredje år fram ett nytt forskningsprogram, med syftet att dra upp riktlinjer för de kommande årens utforskande initiativ. Vi deltar och leder också flera stora FoU-projekt med extern finansiering. Genom våra doktorander och kollegor som på deltid är professorer, lektorer och adjunkter etablerar vi långsiktiga samarbeten inom den akademiska världen som stärker vår praktik.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

F&U i urval

Läs mer om forskning, innovation och utveckling på White

Innovation Lab

Innovation Lab är vårt forum för utforskande av nya idéer. Här omvandlar vi kreativitet till konkreta affärserbjudanden – för en hållbar framtid.

Möjligheten att driva innovationsprojekt tillsammans med andra i branschen ser vi som en av nycklarna till verklig förändring – alla är varmt välkomna att bidra. Med våra innovationer vill vi flytta gränser för det möjliga och göra skillnad för miljö och människor i linje med de globala målen.

FoU-program 2020-2023

Vårt nuvarande FoU-program, som sträcker sig mellan 2020-2023, ska – i linje med vår affärsplan – inspirera till utvecklingsarbete där vi med arkitekturens kraft driver omställningen mot ett hållbart liv.

Programmets övergripande tema är informerad design och under programperioden fokuserar vi vårt utvecklingsarbete på två viktiga mål i samhällsbyggandet: cirkulära flöden och förbättrad folkhälsa.

FoU-magasin 2022

I White Research Labs FoU-magasin #3 delar vi med oss av ny kunskap, nya verktyg och metoder från vår praktikbaserade forskning och utveckling.

I detta magasin kan du bland annat läsa om om forskningsprojekt, innovation, hur kunskapskulturen odlas på Whites studieresor och vår årliga stämma Whitedagen samt ta del av några blickar på omvärlden.