Ekoladan – Klimatberäkning

För att följa upp klimatpåverkan av Ekoladan över en 50 års period har vi utfört en klimatberäkning. Resultatet visar att Ekoladan är inte bara klimatneutral enligt Whites definition, utan klimatpositiv.

Projektperiod

januari 2019 januari 2020

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Från gammal lada till hållbart retreat

Lindeborgs Ekologiska Gård & Retreat är en nytänkande ekologisk gård som också driver Ekoladan, en hundra år gammal lada som renoverats med fokus på hållbarhet och omvandlats till ett hotell som också erbjuder konferens- och mötesmöjligheter. Ekoladan har ritats av oss och renoverats med genomgående hållbara och biobaserade material, samt innovativa energisystem med låg klimatpåverkan. För att följa upp klimatpåverkan av Ekoladan över en 50 års period har vi utfört en klimatberäkning på projektet. Resultatet visar att Ekoladan är inte bara klimatneutral enligt Whites definition, utan klimatpositiv.

Contact Person

Barbara Vogt

Barbara Vogt

Arkitekt, Förtroenderådets ordförande, Head of Business Development Germany

Linköping

+46 8 402 25 12

Dela gärna!