Be-Smart

Innovativt klimatskal för hållbart, modulärt, vackert, pålitligt and effektivt byggande. Vissa solenergisystem kan numera integreras sömlöst i byggnaden och vara en del av fasaden, taket eller sitta i fönster. Sådana byggnadsintegrerade solceller (BIPV) kan bidra till att uppnå klimatneutrala byggnader och ge låga elkostnader samtidigt som man behåller en högkvalitativ arkitektonisk design.

Projektperiod

mars 2018 mars 2022

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Minska kostnader, förbättra prestanda och arkitektoniska kvaliteter

Men det finns fortfarande några hinder för att BIPV ska kunna få stor spridning. Det EU-finansierade BeSmart-projektet syftade till att utforska sätt att minska kostnaderna för BIPV och förbättra deras prestanda och arkitektoniska kvaliteter. Projektet omfattade utveckling av nya material och processer för tillverkning av multifunktionella BIPV-element och utvärdering av dem i full skala på nya byggnader i Schweiz, Norge och Sverige.

En av dessa tre demobyggnader var White Arkitekters projekt Magasin X för Vasakronan i Uppsala, där över 500 m² BIPV har integrerats helt i fasaden. Förutom att utveckla BIPV-lösningar med ett nytt och större utbud av attraktiva färger och texturer, gav projektfinansieringen White möjlighet att utöka branschens kunskap om potentialen hos BIPV genom ett webbinarium som riktade sig till kollegor, kunder och samarbetspartners.

Verktygsutveckling för en bättre designprocess

Projektet gjorde det möjligt för oss att testa och vidareutveckla ett internt verktyg för utredningar av solcellsinstallationer, och med ett stort antal fallstudier utveckla en digital designprocess i kombination med nätbaserade PVGIS (ett verktyg för att enkelt beräkna solelproduktion). Denna nya metodik gör simuleringar av solpotential i tidiga skeden mycket mer tids- och kostnadseffektiva och ökar sannolikheten för att BIPV-lösningar införs oftare i byggprojekt, vilket var ett av de övergripande målen för Be-Smart (www.besmartproject.eu).

Se vårt webinarium om BIPV här (på engelska):

Team: Rickard Nygren, Keith Boxer, Anders Tväråna, Alan Andrews, Julia Sandgen och Young Ill Kim
Finasiering: Europeiska kommissionen, Horizon 2020; White
Projektbudget: 100 MSEK
Partners: CSEM, EPFL, Compaz, (Schweiz), Saint-Gobain (Frankrike), Omsorgsbygg (Norge), med Vasakronan (Sverige) och europeiska partner som representerar hela värdekedjan för BIPV.

Kontaktperson

Rickard Nygren

Rickard Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 29

Dela gärna!