2023 påverkades av stor oro i världen och en svagare marknad för bygg- och fastighetsbranschen. Trots detta ökar takten för en hållbar omställning, inte minst på grund av ökat tryck från EU. Omställningen är avgörande för människor och miljö, men också nödvändigt för att företag ska förbli relevanta och konkurrenskraftiga.

Whites mission, att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv, är mer relevant än någonsin. Det gör oss starka på marknaden, inte minst internationellt, och bidrog starkt till att vi utsågs till ”Architect of the Year” och blev inbjudna till Arkitekturbiennalen i Venedig. Ett otroligt fint erkännande för vårt fokuserade arbete med att skapa hållbar arkitektur.

I vår Års- och hållbarhetsrapport nedan kan du läsa mer om våra framsteg under 2023 och hur vi driver på för en mer hållbar utveckling. Längre ned på sidan följer en kort sammanfattning.

Läs hela vår års- och hållbarhetsrapport för 2023

Den här sidan innehåller ett utdrag från vår års- och hållbarhetsrapport 2023. Hela rapporten hittar du i länkarna nedan.

Med vår rapport hoppas vi ge inspi­ration till hur vi kan skapa framtidens hållbara samhälle. Arkitektur för människor med en levande planet för många generationer framåt. Arkitektur för ett hållbart liv.

Till vår års-och hållbarhetsrapport för 2023 (PDF)

Utskriftsvänlig PDF

Med vår vision om att skapa regenerativ arkitektur vill vi öka fokus på att bevara och återskapa värden och bidra till ett motståndskraftigt och cirkulärt samhälle.
ANNA GRAAF, HÅLLBARHETSCHEF

Hållbarhet för stora möjligheter

Whites fokus är att skapa miljöer och arkitektur som är klimatneutral, cirkulär och stärker biologisk mångfald, hälsa och sociala värden.

Vi vill bidra till skapa regenerativ arkitektur, som innebär att vi inte bara minskar påverkan utan också bidrar till återskapande och ett mer cirkulärt samhälle. Naturens funktioner är den bästa förebilden och mer grönska och ekosystemtjänster är en nyckelfråga. Berga Trädgårdsstad är ett exempel på framtidens regenerativa bostadsutveckling och i såväl Göteborg som Malmö har vi utvecklat visioner för gröna städer som stärker människors hälsa, hanterar klimatrisker och skapa resilienta livsmiljöer.

Under 2023 har vi märkt ett stort genomslag för att nyttja det redan byggda mer effektivt och ett ökat fokus på återbruk och cirkularitet. Uppdragen ökar i skala, som till exempel återbruk för 30 000 kvm inredning för Malmö Nya Domstol, eller återbruksinventering av Scandinavium och andra arenor i Göteborg.

Vi driver på mot klimatneutralitet och det går framåt, om än i långsam takt. Vi ser en positiv trend att kunder ställer alltmer konkreta klimatmål i uppdrag. Intresset för träbyggande är fortsatt starkt, med en ökad efterfrågan internationellt och inom vårdarkitektur. Ett exempel är Mottagningsbyggnaden vid Centralsjukhuset i Karlstad som kommer att ha 40% lägre klimatpåverkan än liknande vårdbyggnader. I Velindre Cancer Centre i Wales jobbar vi med material som trä och lera för att sänka klimatavtrycket. Wood City i Sickla kommer att bli ett av världens största område med träbyggnader.

Vår nya tjänst och process för att driva utvecklingen av energipositiva stadsdelar, PEPP, har snabbt fått stort genomslag, med flera större uppdrag.

Våra kunder ställer alltmer mätbara mål kring social hållbarhet. Vi har märkt en ökad efterfrågan på barnkonsekvensutredningar med också brottsförebyggande planering. För att kunna skapa miljöer för alla måste vi också förstå medborgarnas behov och vi erbjuder strategiskt arbete och dialogarbete inom såväl byggnation som stadsplanering.

Med en bredd av kompetenser och tjänster kan vi tillsammans bidra till långsiktigt hållbara värden – för våra kunder, för samhället och för planeten.

Vi håller fast vid vår vision om att all vår arkitektur är formstark, regenerativ och klimatneutral 2030.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28