White och Region Gotland ska testa lösningar för att energieffektivisera kulturhistoriska Donnerska huset

Som del i ett internationellt konsortium har vi beviljats medel från EU:s forskningsinitiativ Horizon Europe. Syftet med det internationella projektet är att undersöka möjligheten att energieffektivisera byggnader utan att tumma på kulturhistoriska värden. Med utgångspunkt i fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav en är Donnerska huset i Visby, ska vi arbeta fram metodik och pröva lösningar för en holistisk, lågemitterande och energieffektiv restaurering av kulturhistorisk bebyggelse.

Donnerska huset i Visby är ett stenhus med anor från 1100-talet. Byggnaden har under årens lopp byggts om och till många gånger och förklarades 1995 som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Idag huserar Donnerska huset kontorsplatser och Gotlands turistbyrå. Byggnaden är mitt i en process av yttre underhållsarbeten och är samtidigt i stort behov av energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat. Byggnadens kulturhistoriska status gör dock ett sådant arbete mycket komplext.

Byggnader inom Visbys UNESCO-världsarvsklassade område, inklusive Donnerska huset, regleras noggrant i avseende bevarande av kulturhistoriska värden. Därför har ambitioner att inkludera solpaneler i Visbys taklandskap ännu inte varit möjliga. På samma sätt måste energieffektiviseringsåtgärder för fasader och fönster i kulturhistoriskt värdefulla byggnader vara i princip osynliga, varför de sällan genomförs. Metoder för detta ska vi nu få undersöka tillsammans med Region Gotland.

Det här projektet känns oerhört angeläget för att öka möjligheterna till energieffektivisering också i kulturarvsskyddad byggnation och miljö. Energicentrum Gotland kommer aktivt stötta och följa arbetet framåt.
Patrick Dahl, verksamhetschef på Energicentrum Gotland

I arbetet kommer vi att fokusera på energieffektiviserande åtgärder som hur vi kan integrera solceller i fasad och/eller tak för att säkerställa en lokal och förnybar energiförsörjning, energieffektiv restaurering av fönster och tilläggsisolering med biobaserade material.

– Det är enormt glädjande att Horizon Europe väljer att stödja ett ambitiöst samarbetsprojekt med en holistisk syn på kulturmiljöutveckling och lösningar för att möta klimatmålen. Forskningsprojektet ger oss fantastiska möjligheter att hitta vägar framåt för omhändertagande och utveckling av befintliga livsmiljöer där vi bevarar sociala och kulturhistoriska värden samtidigt som vi stärker de miljömässiga. Ambitionen är att lägga grund för innovativa och genomförbara renoveringar av kulturhistoriska miljöer i Sverige såväl som i Europa, säger Malin Belfrage, projektansvarig på White.

Ambitionen är att lägga grund för innovativa och genomförbara renoveringar av kulturhistoriska miljöer i Sverige såväl som i Europa.
Malin Belfrage, projektansvarig på White

Målsättningen med initiativet är att ta fram en metodik, beslutsprocess och praktiskt genomförbara tillvägagångssätt för hållbara renoveringar av kulturmiljöer. Vi hoppas och tror också att projektet ska ligga till grund för energieffektiviserande åtgärder på fler kulturhistoriska byggnader i Visby och Sverige.

Kontaktperson

Malin Belfrage

Malin Belfrage

Hållbarhetsstrateg

Stockholm

+46 8 518 365 59

Dela gärna!