Upplevt och uppmätt

Komplexa program, djupare byggnadskroppar och nya miljöcertifieringssystem skapar ändrade förutsättningar för hur arkitekter arbetar med dagsljus.

Projektperiod

januari 2015 oktober 2017

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Dagens djupa byggnadsvolymer är en konsekvens av ekonomi, komplexa program och energikrav. För att hantera de dagsljuskrav som ställs på arkitektur krävs nya angreppssätt och strategier.

Rapporten Upplevt och uppmätt kartlägger grundbegrepp och aktuella metoder för att både mäta och visuellt utvärdera ljus i rum, med Whites kontor i Stockholm som exempel. Upplevda värden beskrivs i mer precisa termer och rapporten ger bakgrund till hur vårt synsinne fungerar. Detta ger en värdefull insikt i hur ljuset rätt utformat kan stärka rumsgestaltningen. Rapportens innehåll syftar till att stärka arkitektens frihet i att arbeta med dagsljus som en integrerad del av designprocessen, samt förstå och möta minimikraven på dagsljus i mätbara termer.

Det uppmätta visualiseras genom exemplet Katsan, Whites kontor i Stockholm.

Dela gärna!