FoU Magasin – Forskning och utveckling 2017–2019

Vad händer när White ger medarbetare möjlighet att följa sin nyfikenhet och utforska i våra uppdrag? Ett svar är att vår gemensamma kunskapsbank växer och det i en takt som gör det omöjligt för de flesta att hålla sig uppdaterade om allt som händer i White Research Lab. När programperioden för vårt FoU-program 2017–2019 nu är till ända känns det därför bra att summera verksamheten i ett magasin. Här presenteras stort och smått, projekt och människor, statistik och samband, nytta och möjligheter.

Projektperiod

januari 2017 december 2019

Kreativ problemlösning och förbättrad praktik

På ett arkitektkontor pågår kreativ problemlösning i mer eller mindre varje uppdrag. Nya lösningar prövas, avfärdas, utvecklas och tar slutligen form. Det som skiljer detta vardagliga utvecklingsarbete från FoU är systematiken. Att arbeta med praktiknära forskning och utveckling innebär att utgå från en tydligt formulerad problemställning och en idé om hur problemet ska utforskas. Att arbeta metodiskt, och att slutligen sammanställa en rapport, så att kunskapen kan spridas, granskas och i bästa fall bidra till en förbättrad praktik. Det är på detta sätt projekten inom White Research Lab ansluter till en etablerad kultur av kunskapsutveckling som lyfter individer, projekt, vårt företag, bransch och samhälle.

Det här var Whites första FoU-program på engelska, ett val till följd av affärsplanens mål om ökad internationalisering. Även om språket någon gång har uppfattats som ett onödigt hinder i en svensk kontext, så vägs det upp av att programmet verkligen har bidragit till att väcka internationellt intresse (och beundran) för vår FoU-verksamhet. Samtidigt har det gjort White Research Lab mer tillgängligt för den växande skaran inom White som inte talar svenska. Här i magasinet finns därför texter både på svenska och engelska. Det speglar helt enkelt vår nya vardag.

Vår samlade kunskap är vår mest värdefulla tillgång

När de tre åren summeras kan vi konstatera att intresset för uppdragsnära utveckling inom White är stort. De som varit engagerade i utvecklingsprojekt, omvärldsorienteringar och seminarier räknas i hundratal och när vi nu sprider detta magasin är det med glädje över att kunna visa upp mångfalden, bredden och djupet på vår praktikbaserade forskning, och den enorma kompetens som finns inom White. Vår samlade kunskap är företagets mest värdefulla tillgång; uppgiften för White Research Lab är att den förvärvas, förädlas och förvaltas.

Kontakt

Anna-Johanna Klasander

Anna-Johanna Klasander

Forskning- och Utvecklingschef, Development director

Göteborg

+46 31 60 87 08

Dela gärna!