Framtidens idrottshall

Framtidens idrottshall ska genom innovativa lösningar, volymeffektivitet och flerfunktionalitet tillgängliggöra idrott och rörelse för fler. Genom detta ska den bidra till en ökad folkhälsa i samhället.

Projektperiod

oktober 2019 augusti 2020

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

En mötesplats i vardagen

Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott har tillsammans med White i projektet Framtidens idrottshall uppdaterat synen på idrottshallen. Vi beskriver en mötesplats i vardagen, en plats för idrott och skola samt en plats för livslång rörelseglädje.

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande har inspel hämtats från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges kommuner och andra intressenter.

Konceptet för framtidens idrottshall är tänkt att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

Projektet har gjorts i samarbete med Gymnastik-, Vollebyboll-, Handboll-, Basketboll- och Innebandyförbundet.

Kontaktperson:

Niklas Singstedt

Niklas Singstedt

Arkitekt, Kvalitetsledare

Stockholm

+46 8 402 26 08

Dela gärna!