Digital Twin Cities Centre

I och med digitalisering förändras arkitektens roll. Vi på White har ett ansvar att säkerställa att teknik och lösningar som tas fram och implementeras görs det i syfte att stötta och stärka vår strävan att vara en positiv drivkraft i skapandet av livskraftigare och mer hållbara städer – från byggnadsnivå till stadsskalan. En form av digital utveckling är digitala tvillingar – digitala kopior av fysiska ting – som kan hjälpa oss fatta informerade beslut genom att händelser och förändringar kan simuleras i en digital värld innan de implementeras i verkligheten.

Projektperiod

augusti 2020 augusti 2025

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

DTCC är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum baserat vid Chalmers Institution för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) som syftar till att förstå vad som krävs av en digital tvillingstad för att den ska informera och assistera oss i planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, livskraftiga städer. Genom vår medverkan i DTCC säkerställer vi på White att arkitektens perspektiv finns med. Dessutom få vi tillgång till en rik lärandemiljö som hjälper oss förstå och utveckla våra kollektiva färdigheter och kunskap, och vi deltar även aktivt i utvecklingen i centret.

Ett exempel på vår medverkan i DTCC är att vi arbetat med design och funktion av metoder och verktyg för de vindsimuleringar som Fraunhofer Centre (FCC) utvecklar som stöd för stadsplanerare och arkitekter. Inom området byggnadsdesign bidrar vi bland annat med vår expertis inom återbruk genom att teoretiskt beskriva smidigare digitala arbetsprocesser för återbruk av material inom arkitekturprojekt – särskilt när vi har vetskap om en bank av material tillgängliga från rivning som kan användas i den nya designen.

I de dryga två år DTCC varit aktivt har vi kollektivt landat i insikten att när vi pratar om digitala tvillingstäder så pratar vi inte om en lösning och en plattform, utan om ett ekosystem av digital infrastruktur som kommer ha stor påverkan på hur vi arbetar i framtiden. För att säkerställa att den digitala infrastruktur som skapas möter behoven hos dess användare måste vi engagera oss i utvecklingen av den. Genom att bidra i detta arbete borgar vi också för att vara i framkant i att nyttja de lösningar som nu samskapas inom DTCC.

Team: Elin Haettner, Frans Magnusson, Lukas Nordström, Alejandro Pacheco, Jonas Runberger och Alexandra Hagen.
Finansiering: Vinnova, White
Projektbudget: 80 MSEK
Status: Pågående (2020–2025)

Dela gärna!