Vår vision för 2030 är att alla våra projekt är formstarka, regenerativa och klimatneutrala.
Vår vision

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv.

Med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling kan vi bidra till att skapa goda livsmiljöer inom planetens gränser. I flera decennier har vi byggt vårt företag med många olika kompetenser för att kunna ta oss an de utmaningar som kommer med en värld i ständig förändring. För att samhället ska kunna nå uppsatta hållbarhetsmål måste vi ställa om nu genast. Ingen klarar av att driva förändring på egen hand, men tillsammans med kunder, brukare och samarbetspartners blir vi starka och kan vända utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Engagemang och delaktighet är våra ledord och vi har stor respekt för allas lika värde och rätt till ett hållbart liv.

Över sjuttio år av samhällsengagemang och konstnärlighet

White grundades 1951 på Magasinsgatan i Göteborg och där har vi vårt huvudkontor än idag. Arkitektkontoret grundades av två besjälade arkitekter i början på femtiotalet varav en av dem, Sidney White, lånade sitt namn till den nybildade verksamheten. Sidney bar på ett synnerligen starkt samhällsengagemang och en allmän ambition till att uppnå hög konstnärlig kvalitet i arkitekturen och hans arv och idéer lever i allra högsta grad vidare.

Vårt medarbetarägda arkitekturkollektiv har vuxit till omkring 600 personer med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika. Alla som jobbar här kan köpa aktier i företaget, och idag ägs White av 80% av våra medarbetare, varav 111 partners står för majoritetsägandet. Engagemang och delaktighet är våra ledord och vi har stor respekt för allas lika värde och rätt till ett hållbart liv. Det är en väsentlig utgångspunkt för vår arkitektur. Den formas tillsammans med våra uppdragsgivare, brukare, samarbetspartners och kollegor. Genom att vara goda lyssnare, ta in olika perspektiv och vara skickliga på samverkan skapar vi bestående värden med arkitektur som berikar och berör.

Kontakta oss

Arkitektur för ett hållbart liv • Års- och hållbarhetsrapport 2023

2023 påverkades av stor oro i världen och en svagare marknad för bygg- och fastighetsbranschen. Trots detta ökar takten för en hållbar omställning, inte minst på grund av ökat tryck från EU. Omställningen är avgörande för människor och miljö, men också nödvändigt för att företag ska förbli relevanta och konkurrenskraftiga.

Whites mission, att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv, är mer relevant än någonsin.

Läs vår års- och hållbarhetsrapport 2023
För att samhället ska nå de globala och nationella målen för hållbar utveckling måste vi ställa om nu genast. Ingen klarar av att driva förändring på egen hand, men tillsammans blir vi starka och kan vända utvecklingen mot en mer hållbar framtid.
Alexandra Hagen, VD & Anna Graaf, hållbarhetschef

Med hållbarhet som drivkraft

Vi vill bidra till städer och samhällen som är jämlika, trygga och inkluderande och som stärker människors hälsa och livskvalitet. Men belastningen på ekosystemen ökar och konsekvenserna av klimatförändringarna är redan påtagliga på många håll. Planering och utformning av såväl byggnader som offentliga miljöer har därför en avgörande betydelse för att bidra till en hållbar utveckling, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Vi är övertygade om att vi tillsammans, med hållbarhet som drivkraft, kan skapa långsiktiga värden i våra projekt, för såväl samhället som för vår planet.

För att kunna ta oss an hållbarhetsutmaningarna har vi en stor bredd av kompetenser inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi utvecklar ständigt både tjänster och vårt sätt att arbeta för att kunna guida våra kunder till att nå längre.

Att hejda klimatförändringarna är en av de absolut viktigaste utmaningarna just nu. I vår Färdplan Klimat 2030 visar vi hur vi vill och kan bidra till att nå de globala målen och vår vision om klimatpositiv arkitektur.

Tillsammans med kunder och användare, kollegor och samarbetspartners, formulerar vi frågor för att hitta svar som håller, både idag och imorgon.

Om hållbarhet för White
Vår utforskande kultur håller både nyfikenhet och kreativitet levande i vardagen. Målet är, att med arkitekturens kraft, driva omställningen mot ett hållbart liv.

Nyfikenhet och utforskande

Vår nyfikenhet på människan och livet resulterar i ett utforskande angreppssätt. Sökande, utveckling och lärande leder oss framåt. Arkitekturen utgår alltid från projektens och platsernas unika förutsättningar. I vår konstnärliga och humanistiska grund hämtar vi inspiration och kraft och finner metoder för kreativa lösningar på stora utmaningar. Den utforskande kulturen återspeglas i hur vi ser på vår ekonomi där omkring tio procent av vår årliga omsättning går till forskning och utveckling.

Medarbetarnas samlade kunskap är vår främsta tillgång. Genom White Research Lab, vår organisation för praktiknära forskning och utveckling, utmanar vi praxis för att skapa mer hållbar arkitektur och ett bättre samhälle för alla.

Läs mer om forskning och utveckling på White

Jobba hos oss!

Här finns inte en stjärna. Det finns över sjuhundra. Vi vill alltid jobba med kreativa, nytänkande och nyfikna människor. Personer som vill göra skillnad. Du som redan nu vill rita något som håller för en lång framtid. Vill du jobba hos oss?

Våra lediga jobb

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...