De interstitiala tornen

De interstitiala tornen, eller mellanrumstornen, är ett designprojekt som föreslår en ny byggnadstypologi på fastighetsgränser i stadens förorter för att tillhandahålla ekosystemtjänster, habitat för människor och djur, energiproduktion samt lagring och rening av regnvatten.

Projektperiod

november 2020 november 2022

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Projektet använder spekulativa designprinciper för att utmana rådande normer och konventioner. Tanken är inte att föreslå perfekta lösningar, utan att synliggöra underliggande problem och konflikter. Genom spekulativ design har torn med inverterad klockform föreslagits för att ge ett minimalt fotavtryck på marken och inte blockera passager. Beroende på deras funktion tillförs fler detaljer. De har en femkantig basform som gör att de kan samlas i grupper där de stöttar varandra, samtidigt som formen hindrar dem från att packas för tätt. I designprocessen användes olika medier, såsom generativa digitala designsystem, arkitektonisk representation, rumslig analys, augmented reality, och narrativa designfiktioner, i utforskandet av form, funktion, utbredning i förorten och metoder för fabrikation och tillverkning som kombinerar högteknologiska processer med lågteknologiskt byggande.

De Interstitiala tornen initierades i Beyond Efficiency – ett design-drivet forskningsprojekt som utforskade mer hållbara sätt att leva, och har vidareutvecklats av Dsearch på White arkitekter. Det har presenterats i utställningar på Etnografiska museet, Färgfabriken, Zimm Hall, H22 Helsingborg och Uppsalas Arkitekturfestival. Projektet har varit en värdefull testbädd för idéer, designmetoder och hållbara lösningar, men det har också varit ett diskursivt verktyg – det visar alternativa förhållningssätt bortom normen på ett sätt som utmanar fantasin.

Team: Jonas Runberger, Vladimir Ondejcik, Hossam Elbrrashi, Ossama Gabrallah, Lukas Nordström och Jerome Beresford.
Finansiering: Swedish Energy Agency och White
Partners: KTH, Konstfack, SLU, Aalto University och Chalmers ACE.

Kontaktperson

Jonas Runberger

Jonas Runberger

Arkitekt, Utvecklingsansvarig Dsearch

Stockholm

+46 8 402 26 94

Dela gärna!