Eco Canopy

Klimatanpassat kreativt byggande med ekosystemtjänster, kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande design.

Projektperiod

juli 2015 december 2018

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier. Kommer inom kort.

För stadsdelen Ebbepark i Linköping planeras byggandet av ett kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande design. En regn- och vindskyddad utemiljö ökar gemenskapen i kvarteret och skapar bättre förutsättningar för grönstruktur och urban odling.

Ebbepark i Linköping är platsen för ett äldre centralt beläget industriområde. Här växer nu morgondagens hållbara stadsdel fram: en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande tillsammans med bostäder och service.

White är med i flera olika delprojekt i Ebbepark för utveckling av landskap, torg och utemiljöer men även med förstudien för Eco Canopy i kvarteret Labbet, som stöds av Naturvårdsverket.

Här kombineras ett klimatanpassat kreativt byggande med ekosystemtjänster och spetstekniker för belysning, ventilation och hantering av kvarterets avfall och avloppsvatten. Digitalisering av byggande är en viktig del av projektet, både vid design och konstruktion, men också genom att skapa en framtidsorienterad digital infrastruktur för kvarteret. Den ska styra energi och flöden och också bli en kunskapsgenererande plattform där användarna kan interagera med byggnadens prestanda och med varandra.

Resultaten från projektet kan även bidra till skapandet av fler klimatanpapassade stadsdelar, både vid förtätning, nyproduktion och förnyelse av miljonprogramsområden.

Beviljat stöd: 1 750 000 kronor från Naturvårdsverket

Kontakt

Barbara Vogt

Barbara Vogt

Arkitekt, Förtroenderådets ordförande, Head of Business Development Germany

Linköping

+46 8 402 25 12

Dela gärna!