Klimatneutrala landskapsprojekt – Parkkvarteret

Idag saknas verktyg och branschgemensamma data för klimatneutrala landskapsprojekt, därför kan pilotprojektet ge underlag för ett kommande utvecklingsarbete med digitala verktyg och framtagande av en metod för detta.

Projektperiod

oktober 2021 februari 2022

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Målet var att beräkna klimatpåverkan för landskapsprojekt ur ett livscykelperspektiv och få storleksordningen på klimatpåverkan kvantifierad för olika delar och material samt skeden för en bostadsgård.

Vi hoppas att denna rapport kan bidra till att öka och påskynda samarbete och kunskapsutbyte i klimatfrågor.

Bildexempel från Whiteritade Båtbyggargatan i Hammarby Sjöstad. Ej med i rapporten.

 

Kontaktperson:

Anna Bernmark

Anna Bernmark

Landskapsarkitekt

Stockholm

+46 8 587 121 38

Dela gärna!