För oss börjar allting med vem. Och vad just du vill uppnå när du kommer till oss. Att tillsammans skapa en miljö för människors välbefinnande inom ramen för de resurser vi har. Det är vår utgångspunkt när vi formger, riktar ljuset över mötet, samtalet eller ögonblicket. Vi tänker nutida för framtida behov och ritar med tanke på det som kom före – med omtanke om det som kommer efter.

Hållbara miljöer för människors välbefinnande

Idag är det extra viktigt att ha förståelse för, och kompetens om, hur vi bäst formar miljöer som kan växa och krympa tillsammans med verksamheten. Flexibla utan att bli så allmängiltiga att de förlorar sin identitet. Vi är redo i en föränderlig värld och har stor erfarenhet att skapa lokaler som möter förändrade behov hos såväl hyresgäster som fastighetsägare. Lagom stort – och klokt utformat.

Vi tror på långsiktiga relationer, en effektiv process där era utmaningar, värderingar och varumärke ger oss förutsättningar och riktning för ett bra resultat. Att vi tillsammans skapar ekonomiskt fördelaktiga och hållbara miljöer som står ut.

Vår expertis inom inredningsarkitektur och design

Inredningsarkitektur

Vad händer när vi omges av växter och grönska, när vi får tänka i fred, när vi känner oss trygga, när luften är klar och kaffet smakar gott? För oss handlar inredning om att skapa miljöer som är en del i en större helhet. Vi vet att bra inredningsarkitektur reflekterar varumärken, stödjer verksamheter och ger inspiration i vardagen. Det åstadkommer vi genom en nära dialog med våra användare och kunder, där visionen ligger till grund för nytänkande och hållbara lösningar som förbättrar människors livsvillkor.

Produktdesign

Design är ett brett område som berör alla. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på design där grunden är arkitektur och människors behov av funktionella produkter i en miljö som fungerar väl. Vårt designteam fungerar som en inkubator där idéer tillvaratas och utvecklas till nytänkande och hållbara lösningar. Genom effektiva och mätbara metoder tar vi tillsammans med våra kunder fram produkter som gör människors liv enklare, roligare och vackrare.

Varumärke och koncept

Genom att arbeta strategiskt med våra kunders varumärke och värderingar i de miljöer vi skapar har vi en tydlig grund att arbeta kreativt ifrån. Vikten av att vara tydlig och sann, att veta vem kunden är och vart hen är på väg. Vår vardag består av varumärkesstärkande produktutveckling, starkare miljökoncept eller en inredning som bättre stämmer överens med kundens varumärke. Många av våra kunders medarbetare är idag värderingsstyrda och därför är det extra viktigt att vi har förståelse för värderingar och att vi är bäst på att omsätta dem i ett koncept eller i en miljö som gör dem stolta.

Cirkulär inredning

För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål. Vår tjänst cirkulär inredning ger er förnyad livslängd på er befintliga inredning, en ny inredning som bidrar till det framtida cirkulära flödet och en unik, attraktiv och formstark miljö med minsta möjliga klimatavtryck. En miljö ni kan vara stolta över.

Läs mer om cirkulär inredning

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...

Aktuellt och fördjupning

Fler nyheter

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Mia Erlandsson

Mia Erlandsson

Inredningsarkitekt, Utvecklingsansvarig

Malmö

+46 40 660 93 39

Annie Leonsson

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt, Studioansvarig, Gruppchef

Göteborg

+46 31 60 87 85

 

Relaterade tjänster

Arkitektur | Lokaloptimering | Ljusdesign