Syftet med innovation på White är att med arkitekturens kraft driva omställningen mot ett hållbart liv.

Innovation Lab är vår organisation för att utforska nya idéer med målet att ta dem till marknaden. Här omvandlar vi kreativitet till konkreta affärserbjudanden – för en hållbar framtid.

Innovation handlar om att utmana vilka vi är och vad vi gör – och utmana oss själva och branschen. Tillsammans med White Research Lab, vår organisation för praktiknära forskning och utveckling, stöttar Innovation Lab lösningar som driver oss framåt.

Vi jobbar nyfiket och lovande idéer väljs kontinuerligt ut från vår organisation och våra affärspartners. Vi har därmed en portfolio av pågående strategiska innovationsprojekt varav White ReCapture och Square Meter är två exempel.

Saminnovation med kunder och strategiska partners ser vi som en av nycklarna till ökad konkurrenskraft och verklig förändring. Med våra innovationer vill vi flytta gränser för det möjliga och göra skillnad för miljö och människor i linje med de globala målen.

Vill du innovera med oss? Hör av dig!

Kontakta oss!

Har du en idé?

Vi driver innovationsprojekt tillsammans med kunder och strategiska partners – stora som små. Och är ni en startup eller scale-up och vill samarbeta med oss i att forma eller skala er lösning, tveka inte att höra av er!

Vi söker just nu affärsidéer inom följande områden:

●  Informerad design
●  Cirkulär arkitektur
●  Hälsosam livsmiljö

Vill du innovera med oss? Hör av dig!

Hej, jag har en idé
I vår konstnärliga och humanistiska grund hämtar vi inspiration och kraft och hittar kreativa lösningar på stora utmaningar.

Vår innovationsprocess

Innovation för oss handlar inte bara om att vara kreativ och komma med idéer. Idéer är lätta. Den stora utmaningen finns i hur man anpassar affärsidéer för dagens marknad, och hur man får dem lönsamma och hållbara över tid.

Med vår iterativa innovationsprocess på White formar och omformar våra innovationsteam sin idé tills  ett unikt värdeerbjudande och en hållbar affärsmodell finns framme. Processen möjliggör utforskande och tester av potentiella lösningar tillsammans med kunder. Innovationscoacher finns med under hela vägen för vägledning och support och en speciellt utsedd innovationskommitté utvärderar och tilldelar medel i agila processer.

Sökande, utveckling och lärande leder oss ständigt framåt. Vi försöker att inte tycka om våra idéer alltför mycket. Genom att istället fokusera på de problem vi vill lösa och ständigt ompröva våra antaganden når vi ännu längre. Tillsammans driver vi omställningen mot ett hållbart liv.

Vi hoppas att ni vill vara med oss på vår resa!

Vill du veta mer? Kontakta oss!