Dagsljus i stadsplanering – en vägledning

En tät stad ställer stora krav på utformning för att fortsätta vara en ljus stad. Dagsljus regleras idag sent i planprocessen genom en abstrakt beräkning på rumsnivå. Skriften beskriver hur man genom enkla metoder för dagsljus på stadsplanenivå kan säkerställa goda förutsättningar genom planprocessen fram till byggnadsnivå.

Projektperiod

juni 2018 mars 2019

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Vägledningen presenterar kunskap om dagsljus i tidiga skeden. Kunskapen är hämtad ur befintliga forskningsresultat, i lagar och regler samt från standarder om dagsljusplanering. Vägledningen ska stödja planerare och arkitekter under planprocessen för att i högre grad än idag ta hänsyn till dagsljus i utformningen av en hållbar stad. Stadsplaneringen ska skapa balans mellan stadens täthet, energieffektivitet och goda levnadsmiljöer. Skriften har tagits fram inom projektet International Energy Agency / Task 51 Solar Energy in Urban Planning med syftet att underlätta för en dagsljusinformerad stadsplaneringsprocess.

Malin Alenius / Arkitekt och ljusdesigner, White

Johan Dahlberg / Hållbarhetstrateg, White

Marja Lundgren / Arkitekt och hållbarhetsstrateg, White

Caroline Cederström / Arkitekt och hållbarhetsstrateg, White

Dela gärna!