Östafrika

Östafrika

Vår historia av att engagera oss i projekt i Östafrika går tillbaka ända till 1970-talet. Från vår bas i Nairobi strävar vi efter att utöka vår kunskapsbas och närvaro genom lokala partnerskap och internationella samarbeten. Östafrika är en snabbt växande och mångfacetterad region – och även om skala och sammanhang varierar mellan länder, städer och samhällen finns det genomgående återkommande teman; stadsutveckling, social och ekologisk hållbarhet samt behovet av offentliga rum. Vi ser alltid på varje projekt utifrån en lokal kontext – där vi sen lägger till vår expertis inom koldioxidneutrala byggnader, naturbaserade lösningar, jämställdhet eller design utifrån barnets perspektiv.

Head of Business Development East Africa

Johan Dahlberg

Johan Dahlberg

Hållbarhetsspecialist, Head of Business Development East Africa

Stockholm

+46 8 402 26 38 / +254 112 25 26 81

Laddar...