Östafrika

Östafrika

Vår historia av att engagera oss i projekt i Östafrika går tillbaka ända till 1970-talet. Från vår bas i Nairobi strävar vi efter att utöka vår kunskapsbas och närvaro genom lokala partnerskap och internationella samarbeten. Östafrika är en snabbt växande och mångfacetterad region – och även om skala och sammanhang varierar mellan länder, städer och samhällen finns det genomgående återkommande teman; stadsutveckling, social och ekologisk hållbarhet samt behovet av offentliga rum. Vi ser alltid på varje projekt utifrån en lokal kontext – där vi sen lägger till vår expertis inom koldioxidneutrala byggnader, naturbaserade lösningar, jämställdhet eller design utifrån barnets perspektiv.

Head of Business Development East Africa

Johan Dahlberg

Johan Dahlberg

Hållbarhetsspecialist

Stockholm

+46 8 402 26 38 / +254 112 25 26 81

Laddar...