Kan vi utveckla klimatneutrala sjukhus?

Sjukhus är fantastiska och komplexa byggnader med livsviktiga uppgifter. Det ställer enormt höga krav på utformning, kliniska och hälsofrämjande miljöer, tekniska och funktionella lösningar, säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet. Vad har vi för sjukhusbyggnader idag? Ska vi riva eller bygga nytt, kan vi bygga om? Hur klimatsmarta kan våra sjukhus egentligen bli utan att förlora andra värden?
White bjöd in vårdaktörer över hela Sverige till ett frukostseminarium där frågan belystes ur olika perspektiv.

På Halmstadkontoret dukade vi upp frukost och deltog i seminariet via hybridsändning från Göteborg.  Region Halland, entreprenörer och konsulter mötte upp.  Det blev en tidig morgon med spännande möten, engagerande diskussioner och uppslag till nya samarbeten – vi tar oss an utmaningen tillsammans!

Seminariet belyste den komplexa uppgiften som vi står inför, att planera för det okända. Det kräver nya sorts samarbeten där vi tillsammans löser krav på flexibilitet, generalitet, robusthet och en hållbar ekonomi för att minska klimatavtrycket.

”Framtidens sjukhus” presenterades av Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vidare presenterades forskningsprojekt om trä och hälsa, svenska och internationella spetsprojekt inom hållbara vårdmiljöer med människan i fokus. Tre White projekt presenterades:  Velindre Cancer Centre i Wales, nya Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) samt nya kliniken vid universitetssjukhuset i Tübingen, Tyskland.

Velindre Cancer Centre, Wales. White har fokuserat på att minska koldioxidutsläppen under hela livscykeln. Ett stort fokus ligger på att förbättra hälsoeffekterna genom dagsljus, utsikt och naturliga material, vilket bidrar till en stresslindrande och harmonisk miljö för patienter, besökare och personal.

Några reflektioner från frukostseminariet – 

  • Hållbara vårdmiljöer innebär allt ifrån patientens behov och verksamhetens organisation till byggnadens utformning, energi- och materialval.

  • Arkitektur med hälsan i fokus bidrar till snabbare och effektivare vård, vilket i sin tur ger en mer hållbar ekonomi.

  • Modigt ledarskap och samverkan krävs för att strukturera en process som driver hållbarhetsfrågorna.

  • Flexibilitet och generalitet i arkitekturen är en förutsättning för att möte framtiden.  ”Dagens behandlingar är gårdagens forskning.  Dagens forskning är morgondagens behandlingar.”  -Boubou Hallberg

Inspelningen från hela seminariet finns här.

MR labb, Hallands sjukhus Halmstad. White Halmstad har utformat MR labb med högtekniska krav, patientsäkerhet och en omsorgsfullt gestaltad miljö.

White Halmstad har en lång historia inom vårdarkitektur.

Hallands sjukhus Halmstad har en historia från början av 1900-talet, med ett centralblock från 1915.  Efter ett beslut att sjukhuset skulle ligga kvar på sin gamla plats gjordes stora utbyggnader under 1970-talet.

Vårdbyggnaderna i Halmstad ingick i en utbyggnadsplan från 1976. Fram till millennieskiftet skulle dåvarande Länslasarettet bli ett fullt modernt sjukhus. 1978 tecknade Landstinget i Halland och White ett långtidsavtal, som innebar att White öppnade kontoret i Halmstad och tog ett långsiktigt ansvar för utbyggnaden.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Region Halland där vi kan lösa framtida utmaningar tillsammans!

Kontaktperson

Gunilla Grönbeck

Gunilla Grönbeck

Arkitekt

Halmstad

+46 35 15 24 04

Dela gärna!