När vi blir många behöver vi staden. Demokratisk stadsbyggnad skapar inkluderande miljöer och mångfald. Mötet med människor, utbytet av varor och tjänster, kreativiteten och möjligheterna. I takt med urbaniseringen och de ökande klimatutmaningarna måste staden utvecklas för att ge utrymme åt många och samtidigt lyckas med konststycket att sprida gemenskap. I mångfalden ryms aldrig enfalden. Där möts både människor och levnadssätt vilket är kärnan i civilisationens utveckling.

Vår expertis inom stadsbyggnad

Stadsplanering

Demokratisk stadsbyggnad handlar om att skapa inkluderande miljöer med få barriärer, och samtidigt bevara platsens unika karaktär. Att göra våra städer ännu lite bättre att leva i.

Platsutveckling

Precis som vi människor bär alla platser på berättelser. Genom att ta tillvara en plats historiska och nutida värden och dess berättelser skapar vi hållbara mervärden för framtiden.

Infrastruktur

Infrastruktur handlar om att gestalta miljöer som utgör scenografin till stora delar av vårt vardagsliv. White har mångårig erfarenhet av att skapa prisbelönta och hållbara miljöer – tillgängliga för alla.

Social hållbarhet

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov.

Ekosystemtjänster

Vi stöttar och inspirerar företag och kommuner som vill jobba med ekosystemtjänster. För vi vet att fungerande ekosystem gynnar såväl människor som natur och samspelet där emellan. Genom att sprida vår kunskap hjälper vi till i utvecklingen av klimatanpassade och resilienta städer.

Energipositiva områden

Med vår tjänst Positive Energy Planning Process (PEPP) hjälper vi er skapa, utveckla och underhålla energipositiva områden där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål.