White inleder samarbete med världsunika HSB Living Lab

Nu vässar vi vår kompetens i hållbart boende ytterligare, i och med samarbetet med världsunika forskningsarenan HSB Living Lab. Tillsammans ska vi utforska arkitektoniska lösningar på dagens och framtidens utmaningar kopplade till boende och hållbar stadsutveckling.

Att utmana vår omvärld, genom praktiknära forskning och utveckling, har varit en del av vårt DNA sedan starten för över 70 år sedan. Detta är inte minst centralt i arbetet för en grön omställning, där hållbart boende är en nyckelfråga för det hållbara livet i stort.

När det kommer till hållbart boende är även HSB Living Lab en aktör i framkant. Den modulbaserade flyttbara byggnaden på fyra våningar och 20 lägenheter är lika delar boende och laboratorium. Sedan 2016 lever hyresgästerna i en ständigt föränderlig boendemiljö, där tekniska och arkitektoniska innovationer kontinuerligt utvärderas under totalt tio års tid.

Vi delar HSBs nyfikenhet på hur man förändrar och förbättrar både bransch, arkitektur och samhälle. I vår yrkesroll som arkitekter säljer vi kunskap, kompetens och erfarenhet så kunnandet vi tar med oss från forskningen i HSB Living Lab spiller över direkt till våra kunder.
Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef, White Arkitekter

Forskningsprojekten i det levande labbet genomförs i nära samarbete mellan akademi och näringsliv för att kunna testas effektivt och därefter implementeras i praktiken. En central forskningsfråga för labbet är hur vi ska bygga och anpassa boendet för att skapa hållbarhet – idag och imorgon.

Det är genom samarbeten med tankeledande, samhällsaktörer som vi kan driva forskningen framåt. Vi välkomnar partnerskapet med White Arkitekter, som tack vare sin breda verksamhet och många experter kan bidra med sin kompetens inom en rad olika områden som är viktiga för oss – hållbar arkitektur, digitalisering och samhällsbyggnad för att nämna några.
Emma Sarin, projektchef, HSB Living Lab

Kontaktperson

Anna-Johanna Klasander

Anna-Johanna Klasander

Forskning- och Utvecklingschef, Development director

Göteborg

+46 31 60 87 08

Dela gärna!