Med en helhetssyn på hållbarhet hjälper vi våra kunder till framgångsrika projekt i allt från samhällsplanering och arkitektur till inredning och möbler. Oavsett om det handlar om miljö, klimat eller socialt välbefinnande driver vi frågorna genom hela processen, från idé till förvaltning. Tillsammans för en hållbar framtid.

En palett av kunskap ger värden för dig

Med många olika spetskompetenser kan vi sätta samman team som säkerställer ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Vi arbetar som övergripande hållbarhetssamordnare, från vision till färdigt projekt. Vi leder processer för klimatneutralitet, cirkularitet och social hållbarhet. Vi utför utredningar och analyser av såväl ekosystemtjänster, dagsljus, och energi som hälsa och sociala värden. Och vi utför digitala simuleringar för att säkerställa lågt klimatavtryck, bra inomhusmiljöer och klimatanpassade utemiljöer.

Vår expertis inom hållbarhet

Klimatneutralitet

Byggbranschens negativa inverkan på klimatet är väldokumenterad, men vi ser trots det positivt på framtiden. Det som krävs är en radikal omställning där vi skapar byggnader med minimal klimatpåverkan.

Klimatsamordning

Vill du få bättre kontroll över ditt projekts klimatpåverkan och hjälp att välja de bästa lösningarna? Att minimera klimatpåverkan och nå era hållbarhetsmål utan att tumma på andra värden?

Cirkularitet och återbruk

Cirkulär arkitektur bidrar till att avsevärt spara naturresurser och minska klimatpåverkan samt att bevara och utveckla både sociala som kulturella värden. Med utgångspunkt i detta utformar vi byggnader och miljöer med hög arkitektonisk kvalité utan att slösa på jordens resurser.

Cirkulär inredning

Vår tjänst cirkulär inredning ger er förnyad livslängd på er befintliga inredning, en ny inredning som bidrar till det framtida cirkulära flödet och en unik, attraktiv och formstark miljö med minsta möjliga klimatavtryck. En miljö ni kan vara stolta över.

Ekosystemtjänster

Vi stöttar och inspirerar företag och kommuner som vill jobba med ekosystemtjänster. För vi vet att fungerande ekosystem gynnar såväl människor som natur och samspelet där emellan. Genom att sprida vår kunskap hjälper vi till i utvecklingen av klimatanpassade och resilienta städer.

Regenerativ design

Staden och klimatet är under förändring. Det påverkar alla människor, samhällsgrupper och inte minst utformningen av våra städer som får allt fler invånare. För att en stad ska sprudla av liv, upplevelser och mångfald måste vi bygga mer långsiktigt och hållbart.

Energipositiva områden

Med vår tjänst Positive Energy Planning Process (PEPP) hjälper vi er skapa, utveckla och underhålla energipositiva områden där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål.

Byggnadsintegrerade solceller

Energifrågan är en viktig del i att ställa om för att kunna nå klimatmålen och bidra till en hållbar utveckling. Med byggnadsintegrerade solceller (BIPVs) kan vi skapa självförsörjande byggnader som ger mer energi än vad de tar.

Social hållbarhet

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov.