Samnyttjande – problem eller möjlighet?

Att vi följer upp våra genomförda projekt är en viktig pusselbit för att få kunskap om hur byggda miljön fungerar. Messingen uppfördes i centrala Upplands Väsby år 2011 som ett multifunktionshus med två gymnasieskolor, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, scenrum, multiidrottshall, konferenslokaler samt café och en restaurang som också fungerar som skolmatsal.

Projektperiod

januari 2019 september 2019

Fakta

Här hittar du ytterligare material, som rapporter och länkar, där du kan läsa mer om forskningsprojektet eller liknande studier.

Att vi följer upp våra genomförda projekt är en viktig pusselbit för att få kunskap om hur byggda miljön fungerar. Messingen uppfördes i centrala Upplands Väsby år 2011 som ett multifunktionshus med två gymnasieskolor, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, scenrum, multiidrottshall, konferenslokaler samt café och en restaurang som också fungerar som skolmatsal.

Tanken om samnyttjande av lokaler präglar Messingen som vann stora samhällsbyggarpriset 2012. Nästan tio år senare kan det konstateras att Messingen tillfört Väsby ett välanvänt vardagsrum utan krav på konsumtion och med generösa öppettider. Med samnyttjandet av lokaler har skolverksamheten fått tillgång till ett kommunalt bibliotek, en idrottshall, scenrum och en restaurang med hög vuxennärvaro vilket skapat matro för eleverna. Vi kan även se att möten uppstår mellan grupper som annars saknar kontaktytor i husets öppna delar mellan verksamheterna.

Vid vårt återbesök kan vi dock också konstatera att samnyttjandet även har inneburit en del svårigheter i form av otydliga gränser och obalans i användandet av de gemensamma rummen.

Rapporten belyser hur samnyttjandet i Messingen fungerar i praktiken utifrån både organisatoriska, processmässiga och rumsliga aspekter. Avslutningsvis lämnas ett antal övergripande lärdomar att ta med sig när nya lokaler för samnyttjande mellan skola och andra verksamheter planeras.

Studien är genomförd med medel från White Research Lab.

I projektgruppen har följande personer medverkat: Hans Forsmark, Johanna Hallgren, Teresa Lindholm, Moa Lindunger, Kristina Philipson, Malin Romo, Elsa Törnros och Viktoria Walldin.

Dela gärna!