För rätt slutresultat i ditt byggprojekt krävs kvalificerad projektledning och helhetstänk från början till slut. När White tar den rollen kan du vara säker på två saker. Dels har vi ett tydligt fokus på din affär, dels blir förutsättningarna för hållbar arkitektur bättre.

Från A till pricken över i

För oss är det viktigt att ta ansvar för att de idéer och projekt vi utvecklar verkligen genomförs. Därför är vi en ovärderlig rådgivare, från tidiga skeden till sista spik, med spetskompetens inom projektledning, kalkyl och fastighetsutveckling. Till vår hjälp har vi en mängd specialister på White samt ett finmaskigt nät av samarbetspartners.

Oavsett hur ditt behov ser ut håller vi tids- och budgetramar. Vi garanterar också att våra byggda projekt håller en hög nivå inom formgivning och hållbarhet. Och självklart levererar vi den affärsnytta du förväntar dig samtidigt som arkitektens vision och dina krav uppfylls.

Vår expertis inom projektledning

Projektledning

White har en unik multidisciplinär expertis inom projektledning, arkitektur och hållbarhet. Det gör att vi kan ta ansvar för allt från visioner och förstudier till projektering, kalkyl, upphandling, projektstyrning och uppföljning – allt utifrån dina behov och förutsättningar. Det ökar affärsnyttan, säkrar en hållbar arkitektur och gör din vardag mycket enklare.

Projekteringsledning

Att börja på rätt sätt är avgörande för en god fortsättning – därför har du verkligen nytta av vår projekteringsledning. Det här är en komplicerad och komplex fas där en mängd handlingar och dokument måste stämma överens. Vi gör den enkel för dig. När vi står för samordning, styrning och uppföljning blir dokumentationen den rätta och dessutom håller alla tids- och budgetramar.

Generalkonsult

Genom att fylla projekteringsgruppen med rätt kompetens, både inom och utom White, kan vi lova att resultatet blir väldigt bra. Det ger oss även full kontroll över helheten – vilket gör att densamma blir så mycket bättre för dig. På så sätt maximerar du nyttan av hela Whites arkitektverksamhet, vilken rymmer hållbarhetskompetens, projektledning, projekteringsledning och kalkyl.

Aktiv kostnads- och klimatstyrning

Vi säkerställer att din vision leder fram till ett genomförbart projekt. Det ger alla aktörer i ett byggprojekt en optimerad styrning mot budgetmål samt övergripande kontroll över kostnader. Processen effektiviseras, vilket både sparar resurser och tid för dig som kund. Vi hjälper dig exempelvis med att fatta kostnadsmedvetna beslut om fasad, stomme, planlösning eller material.