Att bygga är en process. Den startar med din vision. Genom att ställa rätt frågor definierar vi en gemensam målbild och skapar underlag för lösningar som är hållbara, både idag och i framtiden.

I takt med att utvecklingen av våra byggda miljöer blir alltmer komplex, krävs riktigt kompetent och vass projektledning. Som projektledare styr vi omfattning, tid och ekonomi genom hela projektet, alltid utifrån dina och ditt projekts förutsättningar. Genom ett tydligt fokus på din affär skapar vi bättre förutsättningar för hållbar arkitektur av hög kvalitet med metoder som skapar engagemang och tillför trygghet i projekten.

Genom en öppen dialog och kontinuerlig uppföljning ser vi till att projektet genomförs på ett ekonomiskt effektivt och tekniskt riktigt sätt. Projektorganisationen bygger vi upp med de aktörer vi utser tillsammans. Och vi är med dig hela vägen.  Vi leder projekt och processer, företrädesvis bygg- och anläggningsprojekt i samtliga skeden, men även andra processer inom fastighet och infrastruktur. Vi kan även ta rollen som BAS-P och/eller kontrollansvarig PBL.

Whites projektledare finns i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Linköping. Vi arbetar såväl lokalt och nationellt som internationellt. För att kunna påverka och förbättra processen bedriver vi även egna forskningsprojekt och deltar i olika utvecklingsarbeten. Vår samlade kompetens och breda erfarenhet gör att du kan känna dig trygg med att vi tar hand om dig – hela vägen.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Jimmie Ahlgren

Jimmie Ahlgren

Marknadschef, Projektledare och Affärsutvecklingschef

Göteborg

+46 35 15 24 15

Våra tjänster inom projektledning

Vi erbjuder en rad tjänster inom White och inom alla våra kompetensområden. Här är några exempel på hur vi skapar underlag för lösningar som är hållbara, både idag och i framtiden.

  • Hållbar projektledning

    Vår styrka är våra multidisciplinära team och den hållbara affären. Att vi kan erbjuda så pass många tjänster inom arkitektur, projektledning och hållbarhet gör oss unika. På så vis kan vi också vara den bästa möjliga rådgivaren till våra kunder. Vi som projektledare förstår värdet av hållbar arkitektur – en ovärderlig kunskap i arbetet med att ständigt bli en bättre rådgivare åt våra kunder och samtidigt säkerställa arkitekturens bärande idéer under projektets gång.

  • Projekteringsledning

    Vi leder projekteringsarbetet från tidigt skede fram till entreprenad­upphandling. Som projekteringsledare står vi för samordning, styr­ning och uppföljning. Vi ser till att de olika delarna i handlingarna bildar en väl fungerande helhet och att arbe­tet bedrivs framåt mot beställarens mål, inom tidplan och budget.

  • Kalkyl- & kostnadsstyrning

    Vår erfarna kalkylavdelning hjälper dig med träffsäkra beslutsunderlag, från mycket tidiga skeden till uppföljning av entreprenader. Aktiv kostnadsstyrning är en tjänst som vi utvecklat på White och som innebär ett löpande kalkyleringsarbete under hela projekteringen. Genom att tillföra integrerad kalkylatorexpertis genom projektets alla skeden säkerställer vi en ekonomisk genomförbarhet och kan därigenom nå högre kvalitet inom givna kostnadsramar. Detta medför en effektivare process som sparar värdefull tid och resurser.

Aktuellt

Fler nyheter

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...