Forskning och utveckling

Vi jobbar nyfiket! Ända sedan White startades har vi utmanat vår omvärld genom praktiknära forskning och utveckling. Målet är att med arkitekturens kraft driva omställningen mot ett hållbart liv.

1
Projekt

Forskning och utveckling har varit en grundläggande del av kulturen sedan White grundades år 1951. Så här många forsknings- och utvecklingsprojekt har vi igång just nu.

Teman

Medarbetare på White kan ansöka om FoU-medel för att utforska aktuella frågeställningar och utveckla nya kunskaper. Inom det övergripande temat informerad design fokuserar vi på områdena cirkulär arkitektur och hälsofrämjande livsmijöer.

Omsättning

Nyfikenheten är en av våra viktigaste drivkrafter som gör att vi alltid ser framåt och runt hörnet. Den utforskande kulturen återspeglas i hur vi ser på vår ekonomi där omkring tio procent av vår årliga omsättning går till forskning och utveckling.

Forskning och utveckling på White

White bedriver forskning- och utvecklingsarbete för att ta ansvar för positiv samhällsutveckling och vara ett arkitektkontor i framkant som kan erbjuda mervärden till kunder, samarbetspartners och alla medarbetare. Vi stöttar uppdragsnära kunskapsutveckling med interna medel genom White Research Lab, och avsätter medel till vår externa forskningsstiftelse ARQ.

 

Parallellt med vår affärsplan tar vi fram ett nytt forskningsprogram med syftet att dra upp riktlinjer för de kommande årens utforskande initiativ.

 

Vi deltar och leder flera stora FoU-projekt med extern finansiering. Genom våra doktorander och kollegor som på deltid är professorer, lektorer och adjunkter etablerar vi långsiktiga samarbeten inom den akademiska världen som stärker vår praktik. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

 

Here you can find a selection of our research projects in English.

Läs vår forskningsprogram

Vårt nuvarande FoU-program, som sträcker sig mellan 2020-2023, ska – i linje med vår affärsplan – inspirera till utvecklingsarbete där vi med arkitekturens kraft driver omställningen mot ett hållbart liv. Programmets övergripande tema är informerad design och under programperioden fokuserar vi vårt utvecklingsarbete på två viktiga mål i samhällsbyggandet: cirkulära flöden och förbättrad folkhälsa. Vi kallar FoU-områdena Cirkulär arkitektur och Hälsofrämjande livsmiljöer. Läs programmet här.

Projekt och publikationer

Nyheter och projekt om FoU

Visa:

Kontakt

Anna-Johanna Klasander

Anna-Johanna Klasander

Forskning- och Utvecklingschef

Göteborg

anna-johanna.klasander@white.se

+46 31 60 87 08

English
Svenska