Drivet mot en hållbar omställning visar vägen genom en svagare tillväxt för bygg- och fastighetsbranschen under 2022. EU:s ”Green Deal” lyfter arkitektur och formgivning som centrala framgångsfaktorer för en hållbar utveckling. För White handlar hållbarhet om att skapa arkitektur som är klimatneutral, cirkulär och naturfrämjande samt bidrar till att stärka hälsa och sociala värden.

Under 2022 har samhället haft stort fokus på energi. Vi har märkt en markant ökning av uppdrag med fokus på återbruk, lokaloptimering och cirkularitet, både för inredning och byggnader. Naturen får ta allt större plats för att skapa hälsosamma och resilienta miljöer och det blir allt vanligare att sätta mål på social hållbarhet.

White fortsätter att växa internationellt vilket ger oss ökad konkurrenskraft. Vår praktiknära forskning bidrar till att bygga kunskap, vilket är avgörande för att kunna tackla samhällets utmaningar framöver.

Den här sidan innehåller ett utdrag från vår års- och hållbarhetsrapport 2022. Hela rapporten hittar du i länkarna nedan.

Läs hela vår års- och hållbarhetsrapport för 2022

Den här sidan innehåller ett utdrag från vår års- och hållbarhetsrapport 2022. Hela rapporten hittar du i länkarna nedan.

Med vår rapport hoppas vi ge inspi­ration till hur vi kan skapa framtidens hållbara samhälle. Arkitektur för människor med en levande planet för många generationer framåt. Arkitektur för ett hållbart liv.

Till vår års-och hållbarhetsrapport för 2022 (PDF)

Utskriftsvänlig PDF

Hållbarhet börjar nu bli en affärskritisk fråga och det är en stor risk att inte ta hållbarhet på allvar. Tvärtom finns det stora möjligheter.
ANNA GRAAF, HÅLLBARHETSCHEF

Hållbarhet ger stora möjligheter

White har sedan många år haft ett engagerat hållbarhetsfokus. Branschen har successivt tagit steg framåt, men när EUs taxonomi nu ökar pressen på hållbara finanser märker vi ett skifte som på allvar kan öka takten. White erbjuder en palett av kunskap, kompetenser och tjänster för att säkerställa att våra uppdrag bidrar till långsiktigt hållbara värden.

Under 2022 märker vi en avsevärd ökning av uppdrag som ställer konkreta klimatmål, 39%. Det har också skett en tydlig attitydförändring kring återbruk och cirkularitet, men det krävs både nya arbetssätt, affärsmodeller, tjänster och arbetssätt för att skala upp. Lumi är ett av Sveriges största återbruksprojekt just nu.

Samhället har haft stort fokus på energi och vår nya tjänst och process för att driva utvecklingen av energipositiva stadsdelar, PEPP, har snabbt fått stort genomslag.

Städer ska vara jämlika, trygga och inkluderande och dess utformning är avgörande för människors hälsa och livskvalitet. Men då behöver de också utformas för många olika behov, till exempel olika former av boende. Att bidra till såväl socialt hållbara som hälsofrämjande miljöer är en viktig samhälls- och folkhälsofråga och vi har det som en utgångspunkt i alla uppdrag.

Ett omvälvande år

2022 inleddes med återhämtning efter pandemin, men i februari förändrades marknaden till följd av effekterna av Rysslands invasion av Ukraina. Inflation, ökande byggpriser, höjda räntor och sjunkande transaktionsvärden påverkade byggherrar och fastighetsägare, framför allt inom bostads-och kommersiella fastigheter. Detta medförde att resultatet för koncernen minskade något jämfört med 2021, till 767 MSEK (769 MSEK). Efterfrågan från offentliga beställare var fortsatt god, och vi fick bland annat fortsatt förtroende i om- och tillbyggnadsprojektet av Centralsjukhuset i Karlstad.

White fortsätter glädjande att växa internationellt. Vinsten av svenska Regeringens Exportpris är ett erkännande för vårt arbete och satsningar. Våra studios i Tyskland och England har ökat i omsättning som resultat av vår strategiska satsning på vård. Vi har vunnit uppdragen att formge en vård och behandlingsbyggnad i Tübingen (Tyskland) och en cancerklinik i Velindre (Wales). Orderingången utanför Sverige uppgår nu till 16% av den totala orderingången.

Vi har även ökat omsättningen inom vår enhet Digital Matter, som under året utvecklat en digital process för återbruk ”ReMake”. Vi utvecklar även metodik för klimatkalkyl i tidiga och sena skeden.

Under året vann vi många tävlingar, bland annat koncepttävlingen för Magasinstranden i centrala Helsingfors (Finland). Vi var även framgångsrika i markanvisningar med bland annat det klimatpositiva kvarter Boostad i Malmö som ska erbjuda ekonomiskt attraktiva bostäder och 250 nya bostäder i trä i Hamar (Norge) där naturen har en central roll.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Våra hållbarhetstjänster

White har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vi hjälper dig ta ett helhetsgrepp genom hela planerings- och byggprocessen.

Med utgångspunkt i samhällets utmaningar och de globala målen har vi byggt upp ett brett utbud av tjänster inom följande fokusområden:

Läs mer om våra hållbarhetstjänster

Läs mer om oss

Klimatneutral arkitektur

Byggsektorns mål är att vara klimatneutral till 2045, men för att klara målet måste klimatavtrycket av byggnader sänkas drastiskt redan nu. Klimatneutrala byggnader har ett lågt klimatavtryck, är föränderliga och står sig över tid. De är framtidens byggnader redan idag. De är attraktiva och öppnar dörren för grön finansiering, bidrar till att ni når era hållbarhetsmål, stärker ert varumärke och inte minst – är vägen för att nå de globala klimatmålen. En trygg och långsiktigt hållbar investering.

Hållbarhet för White

För oss handlar hållbarhet om att skapa städer och samhällen som är jämlika, trygga och inkluderande och som stärker människors hälsa och livskvalitet. Förutsättningen är att utvecklingen sker inom planetens gränser, med hänsyn till jordens resurser, natur och klimat. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa långsiktiga värden i våra projekt, för samhället och för vår planet.

Forskning, utveckling och innovation

Ända sedan White startades har vi utmanat oss själva och vår omvärld genom praktiknära forskning och utveckling. Ur vår konstnärliga och humanistiska grund hämtar vi inspiration och kraft och finner metoder för kreativa lösningar på stora utmaningar. Vår utforskande kultur håller både nyfikenhet och kreativitet levande i vardagen.