Under 2021 invigdes några av våra mest uppmärksammade projekt, som alla utmanar och sätter en helt ny nivå för träarkitektur och hållbart byggande.

2021 var det 70 år sedan White bildades. När vi blickar tillbaka är det tydligt att vi alltid haft människan i fokus för vår arkitektur och drivit utvecklingen inom miljö. 2021 har vi tagit hållbar arkitektur till helt nya höjder, bokstavligen. Med arkitekturens kraft fortsätter vi driva omställningen till ett hållbart liv, både nu och för lång tid framöver.

Den här sidan innehåller ett utdrag från vår års- och hållbarhetsrapport 2021. Hela rapporten hittar du i länkarna nedan.

White hade ett starkt 2021. Marknaden återhämtade sig, trots ett andra år med pandemin, och vi kunde rekrytera många nya medarbetare. I Europa bidrar New European Bauhaus till att det är medvind för hållbar arkitektur, som en nyckel för att möjliggöra den gröna omställningen.

Med vårt höga fokus på hållbarhet fortsätter vi att ta plats på nya marknader och under 2021 började våra projekt på allvar göra avtryck internationellt. Våra studios i Oslo och London växer och för att stärka vår närvaro och utveckling i Tyskland etablerade vi en ny studio i Stuttgart.

Under året har vi fått stor uppmärksamhet för flera av våra större träbyggnadsprojekt. Sara Kulturhus, Magasin X och Nodi sätter alla en helt ny nivå för träarkitektur och hållbart byggande. Vi driver även flera stora vårdbyggnadsprojekt, som Nya Sjukhuset i Malmö och Barnsjukhuset i Cambridge. Vår satsning inom digitalisering gör det möjligt att i snabbare takt kunna realisera hållbara byggda miljöer genom design och data.

Läs hela vår års- och hållbarhetsrapport för 2021

Den här sidan innehåller ett utdrag från vår års- och hållbarhetsrapport 2021. Hela rapporten hittar du i länkarna nedan.

Med vår rapport hoppas vi ge inspi­ration till hur vi kan skapa framtidens hållbara samhälle. Arkitektur för människor med en levande planet för många generationer framåt. Arkitektur för ett hållbart liv.

Till vår års-och hållbarhetsrapport för 2021 (PDF)

Utskriftsvänlig PDF här

Nutidens arkitektur måste skapas med ett helhetsperspektiv. Det är dags att återskapa vårt förhållande med naturen och det vi gör måste vara del av ett större kretslopp.
Anna Graaf, hållbarhetschef

Hållbar arkitektur på riktigt

Med arkitektur bidrar vi till miljöer där människor kan må bra och trivas, men den byggda miljön påverkar alltid klimatet, jordens resurser och naturmiljön. För att bidra till samhällets utmaningar, Agenda 2030 och klimatmålen riktar vi våra satsningar inom fem områden:

Vi skapar arkitektur som är klimatneutral, cirkulär, naturfrämjande, hälsofrämjande och som bidrar till jämlika, trygga och inkluderande miljöer.

Det är genom våra uppdrag vi kan bidra till hållbar utveckling – på riktigt – och några av våra främsta projekt från 2021 visar tydligt att hållbarhet och formstark arkitektur går hand i hand:

Whites mål är att alla uppdrag ska vara klimatneutrala till 2030. Att bygga i trä är ett effek­tivt sätt att minska klimatpåverkan. Sara Kulturhus i Skellefteå är inte bara en av världens högsta träbyggnader utan även klimatpositivt över 50 år. Sveriges största kontorshus i trä, Magasin X, har ett energibehov som är 80 % lägre än normen och kontorsbyggnaden Nodi i Göteborg prisades för sin hållbara och formstark arkitektur.

För att sänka klimatavtrycket och hushålla med jordens resurser krävs även en omställning mot en mer cirkulär arkitektur. I kv Kromet har vi visat att det är möjligt att ta vara på alla material vid rivning och för Corem skapade vi ett nytt kontor med nästan enbart återbrukade och återvunna material.

Vi vet att grönska i städer bidrar med många livsviktiga funktioner. Med naturfrämjande arkitektur kan vi mildra konsekvenser av ett blötare och varmare klimat, stärka den biologiska mångfalden och inte minst bidra till hälsosamma och attraktiva miljöer. På Årstafältet har vi skapat ett rekreationsområde kring dagvattendammarna och på Moorfields Hospital finns en takterass som stärker stadens biologiska mångfald.

Att skapa hälsofrämjande arkitektur är en utgångspunkt i alla uppdrag, men det är ett brett begrepp. Det kan handla om att använda hälsosamma material, skapa bra inomhusmiljö, skapa skugga utomhus eller att stimulera till både vila och fysisk aktivitet. Utformning av såväl Årstafältet, Moorfields Hospital och Järntorget i Örebro bidrar på olika sätt till att stärka människors hälsa och välbefinnande.

Kärnan i de Globala målen är att minska ojämlikheter och vi kan skapa jämlika, trygga och inkluderande miljöer på många sätt. Städer och byggnader är till för alla människor, men då behöver de också utformas för många olika behov. Under året genomförde vi en omfattande dialogprocess och förslag för att öka tryggheten vid Järntorget i Örebro. Det finns ett skriande behov av olika typer av boende. I kv Brännaren har vi skapat små lägenheter med stora gemensamma ytor och Haus Hynsperg erbjuder ett trygghetsboende för äldre och personer med särskilda behov.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Våra hållbarhetstjänster

White har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vi hjälper dig ta ett helhetsgrepp genom hela planerings- och byggprocessen.

Med utgångspunkt i samhällets utmaningar och de globala målen har vi byggt upp ett brett utbud av tjänster inom följande fokusområden:

Läs mer om våra hållbarhetstjänster