Magasin X, Uppsala

Magasin X, Uppsala

Magasin X i centrala Uppsala är Sveriges största kontorsbyggnad i trä och platsen för vårt Uppsalakontor. Med skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter. Vi har tillsammans med Vasakronan skapat de bästa möjliga förutsättningarna för att möta högt ställda hållbarhetskrav från dagens och framtidens hyresgäster.

Sveriges största kontorshus i trä

Som ett steg i utvecklingen av Uppsalas södra innerstad skapar Magasin X en tydlig angöringspunkt mot stadens resecentrum. På uppdrag av Vasakronan har vi ritat denna sju våningar höga byggnad om 16 600 kvadratmeter, som är Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä.

Kund: Vasakronan
Plats: Uppsala
Projekt start/slut: 2019 – 2022
Status: Färdigställt 2022
Storlek/yta: Total BTA 16 600 m², ljus BTA 14 100 m², LOA totalt 11 500 m².
Utmärkelser: Sweden Green Building Awards i kategorin årets LEED-byggnad 2023
Solenergipriset 2023 i kategorin Årets anläggning på byggnad
Foto: Måns Berg, Aksel Alvarez

Magasin X tar storskaligt byggande till en ny hållbarhetsnivå och är en förebild inom hållbart byggande.
Magasin X har blivit till genom en förening av god arkitektur och tekniskt kunnande. Båda är djupt beroende av varandra för en långsiktigt hållbar helhet.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Byggnaden tar storskaligt byggande till en ny hållbarhetsnivå. Trästommen medför i sig ett lågt klimatavtryck och bidrar med flera fördelar som förbättrad inomhusluft och jämnare luftfuktighet. Trä är ett förnybart material som dessutom har en god inverkan på människors välbefinnande genom att efterlikna känslan av att spendera tid ute i naturen. Konstruktionen är mycket tydlig med pelare, X-formade vindkryss och kraftiga balkar i limträ. Särskilt påtaglig är den hängande trappan av limträ i mitten av byggnaden som skapar en gemensam väg för alla hyresgästerna.

Utvändigt kläs Magasin X med glas, skiffer och solceller. Gröna tak kombineras med avancerade dagvattenbäddar med planteringar på markplan. Det norska skiffret har låg klimatpåverkan och ger vackra färgskiftningar i olika ljus och väderlägen. Det är ett medvetet val att ha relativt lite trä i fasaden, eftersom skiffer kräver mindre underhåll på sikt och därmed ger längre livslängd i utomhusmiljö.

Förutom trästommen har projektet en mängd andra starka hållbarhetsdelar, vilket gör att huset kan vara något av de absolut bästa som byggts i sitt slag. Kontoren blir välfungerande och väldigt attraktiva. Och, det kanske allra viktigaste ur ett hållbarhetsperspektiv – att vi genom god arkitektur skapar lokaler som är vackra och flexibla och kan hantera olika tiders skiftande behov.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Siktet högt ställt

Systemen för energiförsörjning präglas av innovativa och väl genomtänkta lösningar. Geoenergi reglerar inomhustemperaturen. Tack vare solceller på taket och längs fasaderna mot söder laddas byggnadens batteribank, som fördelar och försörjer med el vid strömavbrott. Huset kommer att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED med den allra högsta certifieringsnivån Platinum.

Den gedigna träkonstruktionen har fått mycket uppmärksamhet av hyresgästerna som vill ta del av fördelarna med byggnadens hållbarhetsprofil. Nästan två år innan Magasin X blev färdigställt var uthyrningen så gott som klar.

I Magasin X gör vi inte bara byggnadsstommen i trä, utan även hisschakt och trapphus. När projektet nu är på gång så känns det som ett nytt steg i utvecklingen. Vi vet att varje nytt projekt i trä bidrar till att minska klimatpåverkan, skapar lite bättre livsmiljöer och att vi blir lite snålare med jordens ändliga resurser.
Jonas Wahlström, chef projektgenomförande, Vasakronan i Uppsala

Kontakt & Team

Anders Tväråna

Anders Tväråna

Arkitekt, Kontorsledning

+46 705 77 38 07

Anders Tväråna

ansvarig arkitekt

Jonas Hultgren

Stefan Rummel

Young Ill Kim

Adalaura Diaz Garcia

Anna-Lena Elfving

Alexander Nero

Jörgen Pell

Jessica Dahllöf

Rickard Nygren

Joakim Loberg

Malin Lindell

Elin Rooth

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...