Nya sjukhus­området i Malmö, NSM – vårdbyggnader

Malmö stad är på väg att få ett nytt landmärke. På sjukhusområdet mitt i staden uppförs två vårdbyggnader som förenar sinnlig och hållbar arkitektur med den senaste kunskapen inom dagsljus, miljö och energi. Nya Sjukhusområdet i Malmö, NSM, skapar förutsättningar för en vård där människan är i fokus.

 • Tack vare sitt citynära läge och genom ombyggnad och uppförandet av nya byggnader förvandlas sjukhusområdet till en mer naturlig och inkluderande del av staden.

 • Trä i interiör och detaljer skapar en ombonad och avstressande miljö.

 • Dagsljuset har en läkande inverkan och lokalerna har utformats för att optimera ljusinsläpp.

 • Stora glaspartier och konst skapar välkomnande och transparenta entréer och underlättar orientering för patienter, anhöriga och personal.

 • Med NSM skapas förutsättningar för en vård där människan och tillfrisknande är i fokus.

Naturlig del av staden

Mötet mellan de gamla och nya byggnaderna på sjukhusområdet i Malmö skapar kontraster, intressanta rumsliga möten och erbjuder en varierande upplevelse av ljus, utblickar och grönska. Tack vare sitt citynära läge och genom ombyggnad och uppförandet av nya byggnader förvandlas sjukhusområdet till en mer naturlig och inkluderande del av staden.

Kund: Region Skåne
Plats: Malmö
Status: Pågående. Beräknat slut 2025.
Area: 110 000 kvm (10 våningar)
Vårdplatser: 240 för inneliggande patienter och 14 för intensivvård
Operationssalar: 23
Bilder: Henrik Rosenqvist

Sinnlig och hållbar arkitektur förenas med den senaste kunskapen inom dagsljus, miljö och energi.

NSM vårdbyggnader i korthet

 • Attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden
 • 110 000 kvm (10 våningar)
 • 240 vårdplatser för inneliggande patienter och 14 för intensivvård
 • 23 operationssalar
 • Deltagande design för optimala resultat
 • Trä i interiör och detaljer skapar en ombonad och avstressande miljö
 • Sjukhusområdets unika gröna miljöer med omkring 80 trädarter och 700 träd har varit en central utgångspunkt i gestaltningsprocessen
 • Dagsljuset har en läkande inverkan och lokalerna har utformats för att optimera ljusinsläpp
 • En viktig del i arbetet med läkande miljöer ute och inne har bland annat varit den konstnärliga gestaltningen
Sjukhusen hör självklart till de allra viktigaste gemensamma samhällsfunktionerna. Alla vi som arbetat med NSM-projektet har varit starkt motiverade av detta faktum. Vi är stolta över att ha kunnat bidra till en bättre miljö för framtidens sjukvård!
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt

Patienten i centrum

Vården befinner sig i ständig förändring och utveckling. Därför skapas rum och avdelningar för att underlätta framtida ombyggnationer och säkerställa vårdflöden på lång sikt. En flexibel utformning av undersökningsrum gör det möjligt att bedriva en personcentrerad vård.

Istället för att patienten besöker olika vårdavdelningar kommer läkare och andra professioner att ha möjlighet att utföra olika former av undersökningar på en och samma plats. Ju högre grad av generalitet en byggnad har, desto större flexibilitet för verksamheten och dess personal.

Gröna miljöer tillvaratas

Tillgång till och visuell kontakt med gröna miljöer har en positiv inverkan på patienters tillfrisknande. Med knappt 80 trädarter och över 700 träd på området har sjukhusområdets unika gröna miljöer varit en viktig utgångspunkt i gestaltningsprocessen. Den läkande och positiva inverkan grönska har på människor är också anledningen till att flera av vårdbyggnadernas fasader kompletteras med såväl vertikal som horisontell grönska.

Värdet av att skapa skulpturala volymer ska inte underskattas. Övergången till landmärkesskalan, den del av byggnaden som markerar sjukhusområdet i staden, är designad med en högre abstraktionsnivå.
Rafael Palomo, arkitekt

Nytt landmärke i staden

Vårdbyggnaderna utgör själva hjärtat på sjukhusområdet. Med upp till tio våningar får de en byggnadshöjd på över femtio meter. I stads- och gaturummets marknivå är designen arketypisk i sitt uttryck. Byggnadsvolymernas nedre delar har fasader av keramik och skiffer. Tillsammans med glaspartier skapas välkomnande och transparenta entréer till NSM för att underlätta orienteringen för patienter, anhöriga och personal.

Bakom fasaderna i keramik och skiffer utförs operationer och den högteknologiska vården. Fasaden byter skepnad där vårdavdelningarna huserar. I de våningsplan där patienterna ska tillfriskna och återhämta sig övergår fasaden i glas och aluminium för att skapa arkitektonisk ljushet och lätthet.

Med människan och klimatet i fokus

Sjukhusområdet i Malmö utvecklas till en integrerad del av staden, vilket är en viktig del av arbetet med att minska de strukturella hälsoskillnaderna i befolkningen. Som arbetsplats och en central offentlig plats vilken alla regionens invånare förr eller senare kommer i kontakt med, ska sjukhuset vara välkomnande för alla, oavsett bakgrund. Ur ett större samhällsperspektiv måste sjukhusbyggnaderna också ta stor hänsyn till miljön och resurserna samt utformas för att vara tillgängliga för alla.

All byggverksamhet påverkar klimatet, och detta gäller särskilt för stora sjukhusprojekt som ofta innebär omfattande investeringar baserade på generella krav för framtida vård. Valet mellan att bygga nytt eller utveckla ett befintligt sjukhus har potentiellt stor inverkan på både hållbarhet och ekonomi.

I Malmö beslutade Region Skåne att bygga vidare på det centralt belägna sjukhuset, vilket möjliggör utveckling i etapper under en längre tid. Genom att behålla byggnader som ännu inte uppnått sin maximala livslängd och bygga ut med fokus på vårdkvalitet och ekonomi, optimeras resurserna. Äldre, uttjänta sjukhusbyggnader får nya funktioner, till exempel av administrativ karaktär. Trots att ett infillprojekt på ett befintligt sjukhusområde innebär utmaningar, leder det till stora hållbarhetsvinster jämfört med att bygga ett helt nytt sjukhus på en perifer plats, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. På samhällsnivå främjas hållbara mobilitetslösningar genom god tillgång till kollektivtrafik och cykelleder.

Nya Sjukhuset Malmö NSM har som mål att certifieras med Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad Gulds krav har applicerats i energihänseende. Fastighetsenergin blir 36 kWh/kvm per år.

NSM – vision och genomförande

Helhetsplan Malmö sjukhusområde

Förutom nya sjukhuset arbetar vi även med helhetsplanen för utemiljön. Helhetsplan Malmö sjukhusområde är ett omfattande planeringsdokument som hanterar hela Malmös sjukhusområdes yttre miljö och dess integration med staden i stort. Dokumentet presenterar utvecklingsstrategier och visioner för utvecklingen och anläggandet av det nya sjukhuset i Malmö NSM, med planerat färdigställande 2025.

Läs mer om Helhetsplan Malmö sjukhusområde

Kontakt & Team

Kjell Nyberg

Kjell Nyberg

Arkitekt

+46 702 99 68 34

Fredrik Larsson

Paula Block Philipsen

Rafael Palomo

Malin Ericson

Gabriel Ciardi

Birgitta Carlsson

Bo-Magnus Olsson

Jan-Eric Lindgren

Francesca Bianchi

Per-Anders Andersson

Peter Johnstone

Andreas Fridh

Markus Magnusson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...