Cirkulärt är det enda raka

Samhället står inför stora utmaningar – vi står mitt i effekterna av klimatförändringarna. Jordens resurser används långt över dess tillgångar och de globala utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska för att säkerställa en levande planet och ett hållbart liv för framtida generationer.

Tillsammans för en hållbar framtid

Genom att vara med och driva utvecklingen mot en cirkulär arkitektur kan ni särskilja er från konkurrenter och möta nuvarande och kommande klimatmål.

Utgångspunkten är att ta tillvara det befintliga, såväl kvarter, byggnader som material, för att skapa ny design och attraktiva miljöer. Med återbruk kan vi driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi och sänka branschens klimatavtryck.

För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu!

Cirkulära erbjudanden

För att ställa om till en cirkulär arkitektur krävs det att vi förändrar våra arbetsmodeller. Att jobba med återbrukade och naturliga material med en hög arkitektonisk kvalitet som står sig över tid stärker er affär.

Vi har tagit fram tre kostnadseffektiva och hållbara erbjudanden som stärker er affär.

Värden för er!

  • Nådda klimatmål
  • Attraktiva fastigheter och lokaler för er målgrupp
  • Starkare varumärke som särskiljer er från konkurrenter
  • Mer resilient affär – arkitektur och inredning som håller över tid

Våra erbjudanden

Cirkulär arkitektur vid nybyggnation

Ett erbjudande för fastighetsutvecklare som vill bygga framtidens fastigheter. Cirkulärt och kostnadseffektivt med en hög arkitektonisk kvalitet.

Läs mer om erbjudandet »

Återbruk i ombyggnation

Ett erbjudande för fastighetsutvecklare och -ägare som vill skapa något nytt med höga arkitektoniska värden ur en befintlig byggnad – utan att slösa på planetens resurser.

Läs mer om erbjudandet »

Cirkulära möbelflöden

Med erbjudandet cirkulära möbelflöden ger vi er befintliga inredning förnyad livslängd, en ny inredning som bidrar till det framtida cirkulära flödet och en unik, attraktiv och formstark miljö med minsta möjliga klimatavtryck.

Läs mer om erbjudandet »

Projekt i urval

Selma Lagerlöfs Center i Göteborg

Med 92 procent återbrukad inredning, stakar Selma Lagerlöfs Center ut den fortsatta vägen för en hel bransch och för samhället.

Läs mer om projektet och dess återbruksvärden »

Ekoladan – Lindesborg Eco Retreat, Nyköping

Från gammal lada till klimatpositivt hotell, konferens och retreat med hållbara och naturliga material.

Läs mer om Ekoladan och dess cirkulära värden »

Energimyndigheten

Släng inget – återbruka! På det livliga nya kontoret för Energimyndigheten har 73% av möblerna en historia på myndighetens tidigare kontor, men som fått ett andra liv i ett helt nytt inredningskoncept som främjar lycka på jobbet.

Läs mer om återbrukskonceptet »

Läs mer!

Manifest – Cirkulärt är det enda raka

I ett verkligt hållbart samhälle har vi slutat tänka linjärt. Vi lever enligt principen att det inte finns något slut, bara en ständig fortsättning. Vi skapar ett kretslopp av resurser som används och återanvänds.

Läs mer vårt manifest här »

Morgondagens lönsamma återbruksprojekt

För att cirkularitet ska gå från undantag till regel inom byggsektorn behövs exempel på att det går att arbeta hållbart. I ett referensprojekt i Kista finner vi tillsammans med Klövern just nu nya vägar för återbruk av byggmaterial i stor skala.

Läs mer om projektet i Kista här »

Går det att återbruka allt vid rivning?

I kontorshuset Kromet i Göteborg var ambitionen den högsta möjliga – 100 % återbruk och materialåtervinning. Men är det möjligt att lyckas med ambitionen, att ingenting går till spillo i en rivningsprocess?

Läs mer om vårt arbete som återbrukssamordnare »

Kontakta oss!

Vill du veta mer om cirkulär arkitektur? Kontakta oss!

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Malin Belfrage

Malin Belfrage

Hållbarhetsstrateg, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 518 365 59

 

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...