Ekosystemtjänster

Genom det vi kallar urbana ekosystemtjänster sprider vi kunskap och erfarenheter för att stötta och inspirera kommuner och företag i utvecklingen av klimatanpassade städer. Vi drivs av kraften och skönheten i naturen omkring oss och vet hur fungerande ekosystem gynnar såväl människor som natur och samspelet där emellan.

quote
Genom samarbeten över yrkesgränserna utför våra arkitekter, ekologer och andra hållbarhetsexperter inventeringar och analyser för att tillsammans utforma levande, hälsosamma och grönblåa miljöer med människan i fokus.

Staden och klimatet är under förändring. Det påverkar alla människor, samhällsgrupper och inte minst utformningen av våra städer som får allt fler invånare. För att en stad ska sprudla av liv, upplevelser och mångfald måste vi bygga mer långsiktigt och levande. Det gör vi bäst genom att ta del av forskning och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna bygga en varierad stad som passar många och som stödjer fungerande ekosystem och biologisk mångfald.

Bee Connected, pop-up park på Gotenburg Green World Festival. Vi undrade om pollinatörerna skulle hitta hit? Men efter en kvart var de där och förklaringen var enkel. Bin använder samma transportsystem i städerna som vi, gatorna, så länge det finns träd. Det enda vi behövde erbjuda var lite mat och vatten, en vägkrog!

Att skapa stora värden
Hållbara ekosystem bidrar med viktiga värden för vår överlevnad, hälsa, utveckling och livskvalitet. Den typen av ekosystem erbjuder oss tjänster och funktioner som har visat sig vara överlägsna motsvarande tekniska lösningar, och de skapar ofta positiva synergieffekter.

 

Vi vill skydda och återuppbygga ekosystem

Genom ekosystemtjänster vi vill hjälpa naturen att göra det den är bäst på. Om vi kan stärka och återuppta äldre system kan vi utveckla stadens livsmiljöer till hållbara, robusta och flexibla miljöer som fungerar över lång tid.

 

Med smartare stadsplanering inkluderar vi naturen så optimalt som möjligt i vår vardag. Våra tvärvetenskapliga team bidrar vi till en bred kunskap och nya infallsvinklar.

Kungälvs resecentrum. Ett resecentrum kan vara är mer än bara ett system för transport i vardagen. Det kan vara en plats för möten, en plats där man som resenär kan överraskas av små lekfulla inslag när man minst anar det. Vi har gjort landskapsarkitekturen.

quote
Genom att arbeta tvärdisciplinärt med ekosystemtjänster kan vi lyckas med ambitionen om långsiktigt hållbara, hälsosamma och levande städer.
Hanna Ahlström Isacson, landskapsarkitekt

Frölunda Kulturhus har varit ett centrum för kultur och fritid i västra Göteborg under 35 år men behöver nu renoveras. Vi har utrett och gestaltat hur en utvecklad takträdgård kan vara energieffektiv, hantera dagvatten, gynna biologisk mångfald, men även bidra till social och ekonomisk hållbar utveckling, lärande och hälsa.

Genom analys rustar vi oss för framtiden
Vår erfarenhet av egen forskning och arbete med ex Boverkets riktlinjer har lärt oss att utveckla och värdera de metoder som stöder vårt arbete.

 

Med gestaltning på naturens villkor

Genom att arbeta med en mångfald av naturliga komponenter kan vår design skapa starka synergier inom och mellan olika arter som en solid bas för ekosystemtjänster. Det kan t ex vara att skapa spridningsvägar för fåglar och bin genom en plantering som överdäckar en motorväg eller att bygga dagvattendammar för att djurlivet ska öka på en plats. För att kunna skapa interaktioner är det viktigt att förstå ekosystemens komplexitet.

 

Vi sprider kunskap

Vi producerar, modulerar och förstärker kunskapen om kraften i fungerande ekosystem. Vi visualiserar våra idéer och gör dem tydliga och pedagogiska så att alla ska förstå och bli nyfikna. Att förenkla kunskap och göra den tillgänglig för alla tror vi är knepet att skapa levande livsmiljöer.

Kontakt

Hanna Ahlström Isacson

Hanna Ahlström Isacson

Landscape architect

Göteborg

hanna.a.isacson@white.se

+46 31 60 87 01

English
Svenska