The Oriel – Moorfields ögonsjukhus i London

The Oriel – Moorfields ögonsjukhus i London

I Londons växande kunskapskvarter, på platsen där St Pancras Hospital tidigare låg, tar nu Oriel-projektet form. Det nya urbana sjukhuset kommer att inhysa ögonsjukvård, forskning och utbildning i en integrerad, flexibel och hållbar anläggning, vilket kommer att möjliggöra ett tätare samarbete för att transformera framtidens ögonvård.

Världsledande inom ögonsjukvård

The Oriel kommer med sina 39 500 kvadratmeter att bli ett nytt världsledande centrum för ögonsjukvård, där arkitektur och design fungerar som verktyg för att underlätta orientering och för att integrera personal, läkare, forskare, studenter, patienter och allmänhet under ett och samma tak. Ju närmare varandra läkare och forskare arbetar, desto snabbare kan de utveckla nya tekniker och teknologier för att diagnosticera och behandla sjukdomar.

Design för sinnena

I det här projektet har vi utvecklat en designstrategi för såväl interiör som exteriör, inklusive de publika miljöernas atmosfär och belysning. God akustik och hälsofrämjande material har införlivats i designen för att öka patienternas och personalens välmående.

Kund: Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, UCL’s Institute of Ophthalmology, Moorfields Eye Charity
Hyresgäst: Moorfields Eye Hopspital och UCL’s Institute of Ophthalmology
Plats: Camden, London
Ansvarig arkitekt: AECOM
Ansvarig arkitekt design: Penoyre & Prasard
Ansvariga arkitekter för publika miljöer, såväl interiört som exteriört: White Arkitekter
Area: 39 500 kvm
Certifiering: LEED Platinum
Status: Färdigställs 2025/2026
Kostnad: 300 miljoner GBP
Priser/utmärkelser: Future Projects – Health category och WAFX Special Prize vid WAF Awards.

Upplevelsen hos varje person som använder byggnaden löper som en röd tråd genom designen. Det gäller hela resan, från transportnav till ankomst och orientering, interaktion med byggnaden och med andra människor, till upplevelsen när man lämnar byggnaden.
Med sitt unika läge i hjärtat av London är Oriel utformat för att förbättra kunskapsutbytet genom att sammanföra vård, forskning och utbildning med målet att ge patienterna den bästa vården. Baserat på vår forskning inom hälsans arkitektur syftar vår design till att stödja patienternas återhämtning, samtidigt som vi skapar en toppmodern arbetsplats för personalen.
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt, tävling 2018, White Arkitekter

Hälsofrämjande material och dagsljus

Valet av material och färgsättning med inspiration från naturen, syftar till att skapa en lugn och tilltalande atmosfär.

Tillsammans med belysningen och det naturliga dagsljuset bidrar inredningens färgsättning till att stärka synlinjer, fokuspunkter och visuell komfort. På så sätt används färgsättningen för att främja framkomligheten och tydliggöra byggnadens uppbyggnad.

Ljus, såväl naturligt som artificiellt, är helt avgörande för att skapa hållbara miljöer som ska främja människors hälsa och välmående. The Oriels belysning har utformats med brukarnas behov i fokus. Konceptet integrerar dagsljus och elektriskt ljus, och tar i största möjliga mån hänsyn till individen, uppgiften och kontexten.

Konsten spelar också en viktig roll för att skapa en dynamisk omgivning, med variation mellan publika och kliniska miljöer och mellan de olika våningarna.

Atriet är en viktig social plats där vi vill uppmuntra till interaktion mellan såväl patienter som personal. Den skulpturala trävolymen blir ett viktigt inslag, ett landmärke som kommer att fungera som en informell mötesplats på olika nivåer i det offentliga rummet.
Rafel Crespo Solana, arkitekt, White Arkitekter

Atriet – byggnadens hjärta

Byggnadens hjärta och mötesplats, atriet, är utformat för att skapa en attraktiv publik miljö där alla känner sig välkomna. Inuti atriet reser sig en ellipsformad central volym, ett burspråk, som ska inrymma patientväntrum och ytor där personalen kan mötas, studera och samarbeta.

Atriets utformning tar hänsyn till flera aspekter såsom ljusstyrka, akustik och orientering. Materialen är naturliga och släta, främst i trä.

Genom att ge atriet en tydlig taktil stil skapas, när patienten rör sig i området, en kontrast mellan avdelningarnas avgränsade, kontrollerade miljöer och burspråkets och atriets mer publika, taktila miljö.

Utomhusmiljöer och takterrass

Landskapsdesignen ger utrymme att röra sig fritt och skapa platser för både vila och sociala aktiviteter. En mängd olika växter har valts ut för att bidra till platsens biodiversitet och rekreationsvärde.

Takterrassen öppnar för många olika sorters aktiviteter. De olika utemiljöerna erbjuder möjligheter för arbete och undervisning, avkoppling, stadsodling och sociala sammankomster utomhus. Vegetation används för att skapa en rad olika utomhusrum. Målsättningen är att skapa en utomhusmiljö som maximerar hälsofördelarna, samtidigt som den nyttjar den urbana naturens ekosystemtjänster. På så vis kommer projektets positiva inverkan inte att stanna vid takterrassens brukare, utan spridas vidare över området och den omgivande staden i enlighet med kriterierna för certifieringen LEED Platinum.

Det nya centrumet för ögonsjukvård kommer att ligga i Londons kunskapskvarter – ett område med en av världens högsta densiteter av kunskapsbaserade, kulturella och vetenskapliga företag.

Kontakt & Team

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

+46 703 24 20 05

Caroline Varnauskas

Ansvarig arkitekt

Rafel Crespo Solana

Isabel Villar

Charlotte Ruben

Malin Ahlenius

Malin Lindell

Jonathan Anderson

Erik Miron

Jerome Beresford

Richard Holmes

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...