Utveckla klimatneutral och välpresterande design med rätt insikter i varje fas.

Arkitektur har alltid varit en komplex process då den måste vara kostnadseffektiv och funktionell, ge komfort och välbefinnande, inspirera och förkroppsliga våra värderingar.

Klimatförändringarna har ökat komplexiteten ytterligare – den byggda miljön måste radikalt minska sin klimatpåverkan och kunna prestera i framtida osäkra klimatscenarion. Digital analys och digitala verktyg gör det möjligt för oss att enkelt och effektivt övervaka och optimera flera aspekter och lösa komplexa problem. Våra tjänster inkluderar bland annat dags- och solljussimuleringar, energiberäkningar, analyser av vind, termisk komfort och mikroklimat, livscykelanalyser samt klimatkalkyler.

Vill du veta mer?

Alejandro Pacheco Diéguez

Alejandro Pacheco Diéguez

Beräkningsspecialist

Stockholm

+46 8 518 365 93

Viktor Sjöberg

Viktor Sjöberg

Miljöspecialist, Tjänsteägare digital hållbarhet / Stf gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 22

Våra tjänster

 • Analyser i tidiga skeden

  Arbeta tids- och kostnadseffektivt och undvik kostsamma misstag genom att verifiera prestanda av olika hållbarhetsaspekter från första designskissen.

  Vi erbjuder:

  • Förenklade metoder anpassade för tidiga skeden
  • Kostnads- och tidseffektivitet
  • Analyser på stadsbyggnadsskala
  • Erfaren support
 • BIM-integrerad analys

  Optimera designprestanda och minimera kostnaderna med hjälp av BIM-integrerad analys i realtid.

  Detta gör vi:

  • Kontinuerlig utvärdering av prestanda
  • Upptäck fel och brister i tid
  • Jämför och förbättra med informed design
  • Sömlös BIM-integration
 • Verifiering mot krav

  Med högkvalitativa analyser, beräkningar och support hjälper vi er att verifiera föreslagna lösningar mot specifika krav, regelverk, certifieringssystem och standarder.

  Vi erbjuder:

  • Specialiserad expertis
  • Kontinuerlig support
  • Internationell erfarenhet

   

 • Avancerad simulering

  Säkerställ utmärkta projektresultat och undvik kostsamma misstag genom avancerade state of the art-analyser.

  Vi erbjuder:

  • Parametrisk optimering
  • Icke-standardiserade lösningar
  • Innovativa teknologier

   

Värden för er

Hälsa och välbefinnande

Skapa arkitektur som ökar komfort och välbefinnande – och följer byggregler och certifieringssystem.

Vi hjälper er med:

 • Dagsljus, solljus, utblick och bländning
 • Termisk komfort för sommar och vinter
 • Akustisk komfort och bullerkontroll

Klimatpåverkan

Minimera projekts klimatpåverkan genom att använda naturbaserade lösningar, producera förnybar energi, upprätthålla lokala ekosystem, minska energianvändningen och återanvända byggmaterial.

Vi hjälper er med:

 • Minska materials CO2-avtryck: kalkyl, återbruk och kollagring
 • Energieffektivisering och förnybar energi
 • Biodiversitet och ekosystem

Klimatanpassning

Skapa motståndskraftig arkitektur anpassad för framtida extremväder som extremvärme eller -kyla, kraftigt regn, starka vindar eller höga nivåer av luftföroreningar.

Vi hjälper er med:

 • Dagvattenhantering och översvämningsrisk
 • Mikroklimat och vindkomfort/-risk
 • Luftkvalitet och naturlig ventilation

Kundcase i fokus

Westerlundska gymnasiet

För att optimera byggnadsvolymen i arbetet med nya Westerlundska gymnasiet har vi använt WHEAT – vår verktygslåda för analyser i tidiga skeden. Tack vare att analyserna gjordes redan vid projektstart lyckades vi förlänga utomhussäsongen på gårdarna med närmare fyra veckor, säkerställa att hållbarhetmål uppfylldes, minska byggnadens energianvändning samt effektivisera arbetet.

Tjänst i projektet: Analyser i tidiga skeden

Frostaliden

Utanför Skövde växer en helt ny stadsdel fram – trädgårdsstaden Frostaliden, där har vi gestaltat två lägenhetshus i trä. Vi arbetade med en BIM-integrerad klimatkalkylmetodik och tog fram två basförslag som ledde till minskade CO2-utsläppen med 7 respektive 25 procent. Genom arbetet med klimatkalkylen kunde vi dessutom ta fram en komplett klimatdeklaration för projektet.

Tjänster i projektet: BIM-integrerad analys, klimatkalkyl, verifiering mot krav

Nya sjukhusområdet Malmö

Vid gestaltningen av två nya vårdbyggnader på NSM i Malmö har vi genom att optimera insläppet av dagsljus lyckats reducera kostnaderna med 5 MSEK och 27 500 SEK/år samt minska CO2-utsläppen med 30 000 kg CO2e och 1 274 CO2e/år. Det optimerade insläppet av dagsljus ger dessutom stora energibesparingar och främjar patientens återhämtning och ökar effektiviteten hos personalen.

Tjänst i projektet: Avancerad simulering

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...