Järntorget, Örebro

Järntorget, Örebro

Järntorget i Örebro har länge varit en plats som upplevts som otrygg och som kantats av problem med kriminalitet. Örebro kommun och andra aktörer har gjort flertalet punktinsatser som ofta varit lyckade i form av att brottslighet förflyttats från platsen. Däremot har upplevelsen av otrygghet bestått och platsens negativa identitet är djupt rotad. För att verkligen hitta vägar till förändring och göra torget tryggt för alla stadens invånare fick White uppdraget att göra en helhetsanalys och underlag till handlingsplan för Järntorget.

Kund: Örebro kommun
Plats: Järntorget, Örebro
Status: Helhetsanalys genomförd 2021
Foto: White

Järntorget är uppskattad plats dagtid och sommartid, men på kvällar och nätter är det öde, mörkt och otryggt – och platsen undviks av många. Analysen skulle göras under ett helt år för att säkerställa att framtida insatser ger maximal effekt under årets alla årstider. Och det var inte bara den byggda miljön som skulle analyseras utan allt från den sociala miljön till trafiken – helheten.

– Det var modigt av kommunen att ta ett så pass holistiskt perspektiv i arbetet med Järntorget. Det är precis denna typ av uppdrag man drömmer om – att få titta brett och ta in hela komplexiteten. Det är först då vi verkligen får möjlighet att göra skillnad, säger Lisa Wistrand, kulturgeograf på White och processledare för uppdraget.

För att lära känna platsen och dess besökare ombads kommunens invånare dela med sig av sina tankar om torget, och närmare 1 300 örebroare engagerade sig. Genom kvällsvandringar med bland annat invånare och väktare fick vi se torget ur deras perspektiv och kunde skapa en tydligare bild av hur platsen upplevs.

Tack vare uppdragets omfattning och bredd behövde flera kompetenser från White inkluderas i arbetet. Experter inom social hållbarhet, stadsplanerare, landskapsarkitekter och ljusdesigners har jobbat i nära samarbete för att säkerställa att alla värden och utmaningar på torget analyseras. Resultatet är en komplett helhetsanalys, utifrån befintliga värden och utmaningar, och förslag på fysiska, trafikala, organisatoriska och sociala åtgärder som ger Järntorget möjlighet att utvecklas till den trygga och inbjudande plats som alla örebroare förtjänar.

Järntorgets utveckling är ett pussel som behöver läggas tålmodigt och omsorgsfullt i en tillitsskapande och inkluderande process. Omsorgsfull belysning och markgestaltning samt omprioritering av trafikslagen i gaturummen runt torget är några av de faktorer som kan få stora positiva effekter för platsen.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Gustav Fornwall

Gustav Fornwall

Planarkitekt, Processledare

Örebro

+46 19 670 22 08

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...