DeepDive: Samarbetsprojekt visar vägen mot morgondagens lönsamma återbruk på byggsidan

Länge har inredningssidan legat i framkant vad gäller storskaligt återbruk, medan byggsidan kommit lite på efterkälken. För att cirkularitet ska gå från undantag till regel även inom byggsektorn är hållbara referensprojekt från branschen guld värda. I just ett sådant referensprojekt i Kista finner White tillsammans med Corem (tidigare Klövern) just nu nya vägar för återbruk av byggmaterial i stor skala.

Cirkulära inredningsprojekt är idag ett sätt för företag att visa att de har höga ambitioner i miljöarbetet. På byggsidan har återbruk hittills varit ovanligt, och för att ta de nödvändiga och efterlängtade kliven framåt krävs både drivna individer och modiga fastighetsägare som tänker utanför boxen.

Klövern, som är en av de främsta i branschen på cirkularitet, valde White som återbrukssamordnare när en av deras lokaler i Kista utanför Stockholm behövde rustas upp.

Vi som fastighetsägare gör många lokalanpassningar till kunder varje år och måste förstå på vilket sätt byggprocesser och material påverkar klimatavtrycket och hur vi kan arbeta med cirkulära metoder för att öka lönsamhet och miljönytta. Samarbetet med White har varit en viktig framgångsfaktor för projektet.
Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem (tidigare Klövern)

Foto: Anders Bobert

I Kista har White hjälpt Corem (tidigare Klövern) från första idéskissen till färdigställt projekt. Hela tiden med särskilt fokus på att kunna bevara och återbruka med hög estetisk ambition för lokalen, som ritades av White för mer än 20 år sedan. Whites team har hjälpt till med projektledning, inventering, identifiering och hantering av de material som tillvaratas i projektet. När upprustningen är färdig blir det Corem själva som flyttar in i lokalerna, och tillsammans med White och övriga samarbetspartners sammanställs både det ekonomiska utfallet och miljöbesparingen med bland annat CO2e-beräkningar.

Totalt sett har man kunnat sätta en lägre budget än vad som varit möjligt med ett traditionellt arbetssätt utan återbruk. Samtidigt blir Corems kontor i Kista just ett sådant referensprojekt som är så viktigt för att göra återbruk till den nya standarden inom byggsektorn.

De som är skeptiska till återbruk frågar sig varför man ska lägga fler timmar på att rusta upp än minsta möjliga. Laura Conradi, arkitekt med expertis inom transformation och Whites återbruksrådgivare i Kistaprojektet, menar att svaret är enkelt – för att det lönar sig. Men det gäller att riva på rätt sätt, något som ofta tar mer tid i anspråk i projektets start och under rivningen. En hög återbruksambition må ta fler timmar till en början, men det betalar sig snabbt.

Det tar mer tid att jobba med återbruk, men det kostar mindre i resurser. I många fall äger kunden själv de flesta materialen, och i de fallen går det att räkna hem direkt. Och då har vi inte ens snuddat vid vinsten för miljön.
Laura Conradi, arkitekt, White

Cirkularitet hela vägen in i finrummen

Annie Leonsson är expert inom cirkulär inredningsarkitektur och har ingått i Whites team i Kista tillsammans med Laura Conradi. Hon menar att bilden av återbruk som ett andrahandsval inom inredning är ett minne blott. Kunderna uppskattar de miljömässiga fördelarna, samtidigt som det stärker kundens varumärke att kunna prata om en cirkulär inredning. I takt med att fler företag och projekt visar på att det går fint att cirkulera och samtidigt hålla en estetiskt hög kvalitet har återbruk välförtjänt klivit in i finrummet. Och man gör inte avkall på vare sig koncept eller slutresultat.

I Corems fall har man med viljes gjort cirkularitet till en del av konceptet, och återbruket till en del av interiören. En del möbler kläs eller lackas om, men ambitionen är så få och små åtgärder som möjligt eftersom det är bättre ur miljösynpunkt. Specialsnickerier och pentrydelar gör man i samarbete med lokala snickerier, och man minimerar fotavtrycket genom att omsorgsfullt välja tillverkningsort, transportsätt och återbrukat material.

– Jag har jobbat med återbruk inom inredningsarkitektur på White i 11 år. När jag började var återbruk något som helst inte skulle synas. Idag väljer många att liksom Corem låta det synliga återbruket vara en del av konceptet. Genom att lyfta fram och jobba med det befintliga beståndet, kan fastighetsägare visa för sina kunder att man ligger i framkant och har höga ambitioner vad gäller hållbarhet, säger Annie Leonsson.

Samverkan ska främja återbruk

Inom Whites återbruksteam jobbar man nu med att finna effektiva vägar att tillvarata material i stor skala. Inspiration hämtas bland annat från Danmark där starka cirkulära materialflöden redan funnits i många år. Med hjälp av ett eget internt nätverk och en digital bank kan man överblicka byggen som är aktuella som råvarukälla, efter inventeringar av återbruksexperter som Annie Leonsson och Laura Conradi. Samtidigt arbetar flera organisationer för att stärka cirkularitet i hela branschen. Ett exempel är Återbruk Väst där White ingår, där man främjar återbruksprocesserna i Västsverige och arbetar för att hitta metoder som skalar upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

– Det är så här vi kommer jobba på White i framtiden. Med fler projekt som det med Corem kan vi visa på framtida lösningar för transformation och cirkularitet som sätter djupt rotade fördomar på skam, säger Laura Conradi.

Dela gärna!