Konsortium Gran vinner uppdraget att utveckla Magasinstranden i Helsingfors

Vi är otroligt glada och stolta att Konsortium Gran, som vi är en del av, vunnit Magasinstrandens internationella kvalitets- och koncepttävling i Helsingfors med förslaget Saaret. Vinnaren offentliggjordes vid en tillställning i Helsingfors stadshus igår. Det vinnande bidraget uppmärksammas då det respekterar områdets historiska värden och kulturmiljö samtidigt som det skapar ett nytt unikt lager som en del av nationallandskapet.

Magasinstranden i Södra hamnen i Helsingfors planeras att bli en del av ett större promenad- och strandstråk längs Helsingfors stränder och den plats där det nya arkitektur- och designmuseet kommer att ligga. Helsingfors stad utlyste kvalitets- och koncepttävlingen för att hitta en partner för utvecklandet och genomförandet av Magasinstranden i maj 2021. Nu står det klart att Saaret av Konsortium Gran vinner uppdraget.

Vi är otroligt glada att tillsammans med Konsortium Gran vinna detta prestigefyllda uppdrag. Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an en av Helsingfors främsta tomter.
Fredrik Källström, ansvarig arkitekt, White

White Arkitekter/K2S/Nomadd/Ramboll Finland

I tävlingens andra skede tävlade fyra bidrag om vinsten. I det vinnande förslaget presenteras ett koncept för hur Magasinstrandens framtid kommer att se ut. Det tidigare terminalområdet föreslås transformeras till en livlig offentlig plats längs med vattnet samtidigt som den nya landskapsarkitekturen skapar en naturlig koppling till Helsingfors marina landskap. I området kommer nya byggnader med låga koldioxidutsläpp och återbruk gemensamt forma ett nytt landmärke för staden. I förslaget får det nya arkitektur- och designmuseet som föreslås präglas av hållbarhet och motståndskraft spela en viktig roll i utvecklingen av platsen.

White Arkitekter/K2S/Nomadd/Ramboll Finland

Helsingfors har som mål att bli klimatneutralt och i uppgiften låg därför att planen skulle baseras på klimatsmarta och hållbara byggnadssätt. Detta med övriga aspekter som exempelvis att integrera nya byggnader i den kulturhistoriska kontexten men också ta fram förslag på hur skyddade byggnaders framtid ser ut har varit viktiga och spännande delar att arbeta med.
Fredrik Källström, ansvarig arkitekt, White

White Arkitekter/K2S/Nomadd/Ramboll Finland

Promenaden längs vattnet kommer att förbinda Salutorget i norr och Brunnsparken i söder med flera torg och parker. Mot norr sträcker sig Observatorieberget medan mindre gröna stråk sträcker sig mot vattnet. I båda ändarna finns flera knutpunkter. De nya byggnadernas gatuplan kommer inneha kaféer, restauranger, gallerier och butiker. Samtidigt som såväl arbetsplatser som hotell kommer att finnas i det nya området.

I tävlingen har även Helsingfors invånare haft möjlighet att tycka till och sammanlagt har cirka 2000 synpunkter om bidragen samlats in.

Saaret – Konsortium Gran

Niam, K2S Architects, White Arkitekter, Ramboll Finland och Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Teamet från White består av

Martin Johnson, Lisa Fransson, Fredrik Källström, Gustav Jarlöv, Julia Vilkénas och Matilda Åström.

Kontakt

Fredrik Källström

Fredrik Källström

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 80

Dela gärna!