White vinner regeringens exportpris

Vi är oerhört glada och stolta över att kunna dela att under en prisceremoni på Utrikesdepartementet tidigare i dag tilldelades vi regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar 2021. Det är första gången som ett arkitektkontor vinner det prestigefyllda priset. Vi prisas för att vi ”med innovativ design driver omställningen för en hållbar framtid”.

Regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar delas sedan 2018 årligen ut till en aktör som utgör ett särskilt gott exempel inom sitt område och på så sätt bidrar till svensk export och till att synliggöra Sverige utomlands. I år var totalt fem aktörer nominerade och i dag stod det klart att vi vinner årets pris som delas ut av bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Vi är hedrade att som det första arkitektkontoret vinna regeringens exportpris. Det får oss att känna stolthet samtidigt som det är en bekräftelse för hela branschen att vi genom arkitektur kan bidra till att positionera Sverige utomlands.
Carl Bäckstrand, vice vd och ansvarig för Whites internationalisering

– Tack vare vår starka internationella närvaro har vi möjlighet att utbyta värdefull kunskap med aktörer på flera olika marknader och gemensamt arbeta för att skapa hållbara samhällen. Samarbeten över gränser blir allt viktigare i dagens världsläge för att möta de stora utmaningar som vi står inför, fortsätter Carl Bäckstrand.

Vårt mål är att alla projekt ska vara formstarka och klimatneutrala 2030. Med detta mål i ryggen samt med såväl medarbetare som projekt på tre kontinenter för vi vidare kunskap inom hållbarhet, transformation och träarkitektur ut i världen. Vår internationalisering har ökat markant de senaste åren och bara i Stuttgart har vår studio vuxit från två till tolv anställda på ett och ett halvt år.

Vår ambition är att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv. I takt med att kraven på klimatneutralitet och resurseffektivitet ökar över hela världen blir vår förmåga att förena formgivning, hållbarhet och byggteknik central. Arkitekturen påverkar människors livskvalitet och välbefinnande nu och på lång sikt. Vi vill bidra till att byggherrar, städer och entreprenörer kan driva förändring mot ett hållbart samhälle och samtidigt skapa värde.
Alexandra Hagen, vd för White

Contact Person

Carl Bäckstrand

Carl Bäckstrand

Arkitekt, Vice Verkställande direktör

Stockholm

+46 8 518 365 52

Dela gärna!