Central­sjukhuset i Karlstad

Central­sjukhuset i Karlstad

Alla har rätt till en god och patientsäker vård. Men vad krävs av arkitekturen för att möta framtidens krav på vården och de byggnader som den bedrivs i? White ligger bakom ett av Sveriges största vårdbyggnadsprojekt, en omfattande till- och ombyggnad av Centralsjukhuset i Karlstad.

Välfungerande och långsiktigt hållbar

White fick i januari 2019 i uppdrag att arbeta med omstruktureringen av Centralsjukhuset i Karlstad – som bland annat omfattar ett nytt akutsjukhus redo att ta emot medborgare från hela Värmland.

Projektet utgår ifrån en helhetsvision, beskriven i fastighetsutvecklingsplanen och lokalförsörjningsplanen, i syfte att säkerställa att lokalerna används klokt och att omvandlingen av sjukhuset möjliggör för uppdragsgivaren att bedriva välfungerande och långsiktigt hållbar vård. Framtiden bjuder nämligen utmaningar som gör stora vårdprojekt mycket komplexa.

Kund: Regionfastigheter, Region Värmland
Plats: Karlstad
Status: Pågående projekt. Etapp 1 beräknas färdigt 2033
Storlek/yta: Nybyggnad BTA: 107 000 kvm, Ombyggnad BTA: 29 000 kvm, Rivning: 53 000 kvm
Bild: White

Framtidens sjukhus tar form, specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutsjukvård och läkande vårdmiljöer där allas behov tas i beaktning, från patienter till besökare och personal.

En bärande tanke i utformningen av sjukhusområdet är att låta verksamhetens inriktning styra flödet, där den högteknologiska och akuta vården bedrivs i sjukhusets norra delar, vilket öppnar upp för sjukhuset att vara mer öppet och välkomnande i den södra delen, som öppnar sig mot staden. Utvändigt präglas Centralsjukhuset i Karlstad av omsorgsfullt genomarbetade tegelfasader och tydliga riktningar som följer Klarälvens sträckning längs sjukhusområdet. Gröna innergårdar och uppglasade ytor ger vilsamma utblickar över grönområden, älven och även uppåt, mot himlen.

Sättet vi ger och får vård kan komma att revolutioneras flera gånger om under ett sjukhus livslängd. Förändrade vårdbehov, en friskare men åldrande befolkning och fler medborgare som behöver vård innebär utmaningar som arkitekturen måste ta höjd för.
Cristiana Caira

Framtidens utmaningar för vården gäller inte bara demografi och att hålla jämna steg med forskningens framsteg, även kraven på hållbara byggnader ökar. Det gemensamma målet är att skapa ett sjukhus med effektiva flöden, hög patientintegritet och trivsamma miljöer för patienter, besökare och personal. Det innebär i praktiken en hög andel enkelrum på sjukhuset, något som forskningen visar är bra för återhämtning och minskar smittorisk.

Genom att ha både helhetsperspektiv och samtidigt bjuda in detaljexpertis tidigt i processen kan vi optimera lösningarna och underlätta för hållbar arkitektur. Här skapar vi inte bara ett sjukhus utan ett nav för hela Region Värmland, som medborgarna ska känna sig trygga med och stolta över
Mathias Nilsson
Vi är arkitekter som bygger samhällen! Därför är det fantastiskt att arbeta tillsammans med vår uppdragsgivare, Region Värmland. Det är korta beslutsvägar, sjukhusledningen deltar dedikerat i hela processen, verksamheten är engagerad och hierarkierna är sekundära. Jag tror många andra kan lära mycket av arbetssättet här!
Cristiana Caira

Kontakt & Team

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

+46 703 15 86 77

Mathias Nilsson

Krister Nilsson

Roger Johansson

Nils Krus

Karin Hedén

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...