Boostad vinner unik markanvisning om två nya kvarter i Hyllie

Med förslaget Boostad har vi vunnit Malmö kommuns Mallbo markanvisningstävling om att bygga två helt nya och klimatpositiva kvarter Öster om mässan i Hyllie. Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende och är en modell och ett verktyg för Malmö stad att nå målet om en mer hållbar bostadsmarknad. I partnerskap med KlaraBo, OBOS, Veidekke, E.ON, Boost by FCR och Fritidsbanken har vi tagit fram ett förslag som erbjuder ekonomiskt tillgängliga och miljömässigt hållbara bostäder för en bred målgrupp.

Världen står inför stora utmaningar gällande bostadsbrist, social ojämlikhet och klimatförändringar. Som aktörer på bostadsmarknaden har vi ett stort ansvar att komma med nya lösningar. Vi kan inte fortsätta utveckla och bygga bostäder på de sätt vi gjort historiskt. Nya samarbeten, gestaltningslösningar och metoder att länka samman sociala, ekonomiska och miljöfrågor är avgörande. Detta vill vi testa med Boostad som är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer som gemensamt har ett starkt fokus på långsiktig och hållbar stadsbyggnad.

Vi är väldigt glada över att ha vunnit markanvisningen med ett förslag som utgår från rätten till en bostad. Gemensamt breddar vi definitionen av vad en hållbar livsmiljö är. Lösningar vi hoppas kommer att vara självklara i framtiden.
Rafael Palomo, ansvarig arkitekt på White

Förslaget grundar sig på 318 lägenheter motsvarande 21 500 kvm BTA och kombinerar hyres- och bostadsrätter. Låga hyror möjliggörs med smarta byggnader och genomtänkt förvaltning som ger lägre driftskostnader. Exteriörerna präglas av tegel och trä med gemensam trädgård och gårdsskog på innergården som erbjuder sociala ytor. Aktivitetslokaler och förskola kommer att ligga i nära anslutning till fastigheterna.

Vi är stolta över vad vi har åstadkommit i samarbete med våra partners. Nu ser vi fram emot att utveckla förslaget tillsammans med Malmö stad och göra visionen till verklighet. Allt börjar med en bostad.
Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg och processledare på White.

Detaljplanen har vunnit lagakraft och byggstart är planerad till våren 2024.

Projektteam från White

Rafael Palomo, ansvarig arkitekt
Göran Wihl, arkitekt
Maud Karlström, arkitekt
Andreas Eggertsen Teder, arkitekt och miljöspecialist
Karin Jakobsson, arkitekt
David Clark, arkitekt
Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg och processledare
Jenny Nordius Stålhamre, landskapsarkitekt
Alexander Henriksson, landskapsarkitekt

Kontaktperson

Rafael Palomo

Rafael Palomo

Arkitekt

Malmö

+46 40 691 70 98

Dela gärna!