Precis som vi människor bär alla platser på berättelser. Genom vår metod berättelseburen platsutveckling lyssnar vi – både på byggnader och rum och på de berättelser och minnen människor bär på. Genom att ta tillvara en plats historiska och nutida värden och dess berättelser skapar vi hållbara mervärden för framtiden.

Berättelseburen platsutveckling

Människors identitet är ofta nära kopplad till olika platser, och omvänt är människors relation till platser en viktig del i hur de upplevs. Ju fler minnen vi har på en plats, desto starkare blir vår anknytning. När vi känner starkt för en plats gör detta oss mer benägna att befolka och vårda den. Att känna att vi bidrar till att livet på en plats utvecklas stärker den sociala hållbarheten.

Genom att sätta fokus både på materiella och immateriella värden skapar vi förutsättningar att arbeta med platsutveckling på ett sätt som tar tillvara och stärker platsens identitet.

För en hållbar och demokratisk framtid

5 värden med berättelseburen platsutveckling

Berättelseburen platsutveckling breddar synen på vad som räknas som kulturhistoriskt värdefullt när en plats ska transformeras, genom att både väga in befintlig arkitektur och berättelser som människor kan förmedla.

Alla platser, byggnader och rum förmedlar berättelser och värden som kan tolkas olika beroende på vem mottagaren är och vilka förkunskaper de har. Berättelser och värden kan lyftas fram dels genom kvarvarande byggda strukturer men också genom spår som inte är fysiska.

Fem exempel på värden med berättelseburen platsutveckling:

  1. En breddad syn på kulturhistoriska och sociala värden som frigör dold potential
  2. Möjlighet att lyfta glömda berättelser som gör platsen mer mångfacetterad, inkluderande och intressant
  3. Möjlighet att utveckla attraktiva platser med en tydlig identitet som människor knyter an till och attraheras av och därmed värnar om
  4. Resurseffektiv och cirkulär fastighetsutveckling
  5. Hävstång i fastighetsprojekt tack vare praktisk vägledning och gestaltningsförslag som kombinerar bevarande med utveckling

 

Foto: Anders Ebefeldt

Transformationsatlas – ett skräddarsytt verktyg för platsutveckling

Byggbranschen står inför stora utmaningar för att klara klimatmålen. Transformation är en viktig del i det arbetet, för att nyttja det befintliga i stället för att bygga nytt. Whites verktyg transformationsatlas är ett skräddarsytt gestaltningsverktyg för materiella och immateriella värden i olika skalor när platser utvecklas.

Transformationsatlasen kan användas av bland annat kommuner, fastighetsägare och arkitekter för att nå arkitekturpolitikens mål.

Transformationsatlas är ett verktyg som passar särskilt bra när projektet rör en plats i förändring där det finns värden som bör värnas. Skalan kan variera, från hus och kvarter till stadsdelar och landskap.

Alla platser, byggnader och rum förmedlar berättelser och värden som kan tolkas olika beroende på vem mottagaren är och vilka förkunskaper de har. Berättelser och värden kan lyftas fram dels genom kvarvarande byggda strukturer men också genom spår som inte är fysiska. Berättelseburen platsutveckling gör det därmed möjligt att lyfta både det materiella och immateriella kulturvärdet och skapar en sammanhängande berättelse om en miljö i utveckling.

Transformationsatlasen görs med fördel i ett tidigt skede, gärna redan inför förstudie. Därefter kan atlasen användas som vägledning från skiss-, konceptarbete, genom detaljplaneprocessen och hela vägen till projektering och utförande.

Läs mer om vårt verktyg Transformationsatlas

Nobelberget i Nacka – en banbrytande stadsdel full av liv och kreativitet

Projekt i urval

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Victoria Percovich Gutierrez

Victoria Percovich Gutierrez

Processledare / specialist social hållbarhet

Malmö

+46 40 691 70 93

Anna Edblom

Anna Edblom

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 26