Det fordras ett speciellt öga för att ta hand om Sveriges kulturarv. Hos oss finns slottsarkitekter, antikvarier och specialister med erfarenhet av restaurering och ombyggnad av känsliga fastigheter. Kulturmiljö är ett mångfacetterat begrepp som kopplar samman både tradition, nutid och framtid där historiska spår kan användas som drivkraft för att skapa mervärde.

Kulturhistoriska värden i främsta rummet

När befintliga strukturer i samhället förändras aktualiseras frågeställningar kring vad som bygger upp vårt kulturarv, samt hur vi utvecklar både nya och befintliga värden. Utmaningen är att låta äldre miljöer anpassas till moderna verksamheter, med krav kring tillgänglighet, säkerhet, miljö och energi. Och att det kulturhistoriska värdet hålls intakt. En utmaning vi gärna tar oss an!

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jan Perotti

Jan Perotti

Byggnadsantikvarie

Stockholm

+46 8 402 25 79

Felix Hansson

Felix Hansson

Arkitekt

Malmö

+46 40 685 94 63