Just PEPP beviljas 12 miljoner från EU – ska utveckla strategier för hållbar och rättvis stadsutveckling

Just Positive Energy Planning Processes (Just PEPP) är ett samarbetsprojekt mellan forskare och utvalda aktörer från Sverige, Norge och Nederländerna. Syftet med projektet är att undersöka den kritiska kopplingen mellan hållbar stadsutveckling och social rättvisa. Nu har projektet fått 12 miljoner kronor i stöd från EU.

Våra städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen – deras omställning är därför avgörande för att uppnå klimatmålen. Att säkerställa en stabil och förnybar energiförsörjning genom energipositiva områden (PED) är en viktig byggsten i det arbetet.

Med projektet Just PEPP vill projektgruppen ta fram kunskap och strategier som kan forma framtida stadsplanering, med fokus på den dubbla utmaningen att utveckla energipositiva städer och områden både hållbart och rättvist. Två svenska områden, båda med socioekonomiska utmaningar, ingår i projektet – Vivalla i Örebro och Hällefors.

För att utföra arbetet har det internationella konsortiet, under ledning av Per Carlborg vid Örebro universitet, beviljats 12 miljoner kronor från Driving Urban Transition Partnership under Horizon Europe. Därmed samfinansierar EU projektet tillsammans med Energimyndigheten och EC Cofund. Den svenska delen av konsortiet består av Örebros universitet, White, Örebro Region, NCC, Örebrobostäder och Hällefors Bostad. De internationella medlemmarna är Utrecht University, Inland Norway University of Applied Science och Climate Alliance.

Det är otroligt glädjande att projektet fått dessa medel från EU. Det kritiska klimatläget gör att våra städer måste ställa om nu – och för att lyckas med det krävs kunskap och välbeprövade strategier. Energi är en stadsutvecklingsfråga och det känns både spännande och viktigt att väva in den sociala hållbarheten ytterligare i PEPP, vår process för utveckling av energipositiva områden.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist på White

– Varje område har unika socioekonomiska utmaningar som sträcker sig från geografisk isolering till en åldrande befolkning och människor med migrationsbakgrund. Vi ska utforska nya metoder för att utveckla skräddarsydda lösningar för ökad energieffektivitet och fossilfria transporterbjudanden. Ett initiativ som inte bara ska vara för, utan också medskapas med de människor som bor i de berörda områdena, säger Per Carlborg, projektledare Just PEPP och universitetslektor, Örebro universitet.

Just PEPP ligger väl i linje med Örebro universitets satsning på en Plattform för en Hållbar Framtid (PSF) där social hållbarhet lyfts fram. Det fina partnerskapet med White Arkitekter och projektets fokus på social hållbarhet är mycket viktigt.
Frans Prenkert, professor i företagsekonomi och PSF:s ordförande

Utöver Vivalla och Hällefors kommer projektet även genomföras i Norge och Nederländerna.

Med vår tjänst Positive Energy Planning Process (PEPP) hjälper vi er skapa, utveckla och underhålla energipositiva områden där människor, natur och företag kan blomstra – och ni nå era klimatmål. Vill du veta mer? Klicka här.

Kontaktperson

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 21

Dela gärna!