Hur ska Örebros Söder se ut i framtiden?

Utanför våra företag, fastigheter och verksamheter finns våra gemensamma stadsmiljöer. Det är platsen där vi bor, arbetar och driver företag. Framtidens stadsmiljöer behöver hantera ett förändrat klimat samtidigt som de ska vara en plats där vi känner oss trygga, välmående och kreativa.

Mot denna bakgrund har vi ställt frågan hur vi kan skapa ett utvecklat och mer dynamiskt Söder* – med högre attraktionskraft?
Inspirerad av tanken att morgondagens stadsutveckling drivs i samverkan vill White, tillsammans med er, leda ett initiativ över vår gemensamma utveckling av stadsmiljöerna på Söder. En utveckling vi vill ska ske i linje med era målsättningar och riktlinjer.
Måndag 9 september bjuder vi in dig till ett frukostmöte då initiativet re:imagine Söder lanseras. Under träffen inspireras vi av Mats Hederos som varit delaktig i centrala Stockholms största förvandling de senaste 50 åren. I vågade satsningar tog han sig an de problem som fanns på och runt Malmskillnadsgränd och Brunkebergstorg trots kritik från många håll. Vi kommer också samtala med Örebro kommun, genom stadsarkitekt Peder Hallkvist, om hur initiativ och satsningar kan komplettera det som kommunen har möjlighet att bidra med i utvecklingen av Söder.

Mats Hederos, tidigare VD
för AMF-fastigheter

Peder Hallkvist,
Stadsarkitekt Örebro kommun

Programmet presenteras i mer detalj längre fram.

Save the date: måndag 9 september klockan 8.00! 

*Med Söder menar vi hela området från Rudbecksgatan till Gustavsvik, med kopplingar in mot utvecklingsområdena Aspholmen, Örnsro och Tullängen. Här växer en stor del av framtidens Örebro fram!

Dela gärna!