Demokratisk stadsbyggnad handlar om att skapa inkluderande miljöer med mångfald, få barriärer och samtidigt bevara platsens unika karaktär. För när vi blir många behöver vi staden. Mötet med människor, utbytet av varor och tjänster, kreativiteten och möjligheterna. I takt med urbaniseringen och de ökande klimatutmaningarna måste staden utvecklas för att ge utrymme åt allt fler och samtidigt skapa förutsättningar för gemenskap.

Dialog och bred delaktighet för bättre resultat

Genom att involvera fler perspektiv och kompetenser i beslutsprocessen skapar vi förutsättningar för bättre projekt och ökade värden. Den gemensamma miljön ska vara utgångspunkten i all stadsutveckling. Vår långa erfarenhet gör att vi tidigt kan väcka de frågor som hjälper till att få en transparent och konsekvent planprocess. Både i städer och på landsbygden.

Med dialog skapar vi en smart och integrerad planprocess som ger det bästa resultatet för varje specifikt projekt – oavsett om det handlar om utvecklingsplaner, gestaltningsprogram eller planprogram. Genom bred delaktighet i samhällsutvecklingen skapas förtroende och förståelse för stadens utveckling. Tillsammans gör vi våra städer ännu lite bättre att leva i.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Edblom

Anna Edblom

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 26

Johan Lundin

Johan Lundin

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 86 94