Hage i Råängen vinner Lunds stadsbyggnadspris

Igår korades vinnaren av Lunds stadsbyggnadspris 2021 och priset tilldelades Hage – en publik trädgård inom ramarna för Domkyrkorådets stadsutvecklingsprojekt Råängen som vi projektleder. Hage har gestaltats av Brendeland & Kristoffersen Arkitekter och hyllas av juryn för att ha en unik och framåtsyftande arkitektonisk komposition.

Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera aktörer som bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund och som förenar utveckling av stadsbilden med god funktion för brukare och skönhetsvärden. Hage prisas bland annat för att genom arkitektur och konst bidra till att skapa dialog och nyfikenhet kring stadsutveckling ur ett humanistiskt perspektiv.

Vi vill gratulera Domkyrkorådet och Brendeland & Kristoffersen Arkitekter till det fina priset. Processen att tillsammans utveckla, bygga och nu ta fram program för att befolka Hage har bidragit och fortsätter att bidra med stora värden till hela stadsutvecklingsprojektet Råängen.
Åsa Bjerndell, ansvarig arkitekt på White

– Som Råängens första permanenta struktur är Hage viktigt, både som en inbjudande målpunkt i landskapet och som ett första steg i att etablera den nya stadsdelen, säger Åsa Bjerndell.

Hage är en murinhägnad trädgård för Råängen tänkt som en plats öppen för alla, där människor kan samlas för att samtala och utbyta idéer. Projektet svarar på frågan hur man får en ny gemenskap att uppstå, nämligen att utgå från det sociala rummet.

Trädgården är ett vackert publikt rum att bygga upp stadsdelens första etapp runt, ett arkitektoniskt verk som sätter ambitionsnivån för den framtida bebyggelsen i stadsdelen.
Åsa Bjerndell

Berndeland & Kristoffersen beskriver projektet som ett demokratiskt rum, tillgängligt för alla och avsett för glädje. De hoppas att trädgården ska växa i takt med det nya bostadsområdets barn, att de ska fira sina födelsedagar i Hage och att en minnesbank av familjeritualer ska uppstå med trädgården som inramning.

Juryns motivering

Lunds stadsbyggnadspris 2021 tilldelas projekt Hage- en del i Domkyrkorådets satsning Råängen där ögat riktas mot hur arkitektur och offentlig konst kan bidra till att skapa dialog och nyfikenhet kring stadsutveckling ur ett humanistiskt perspektiv.

En unik och framåtsyftande arkitektonisk komposition har växt upp i en stadsdel som ännu är i sin begynnelse. Vi har fått ett vackert uterum och trädgård på Brunnshög.

Att någon vågar och vill uppföra en markör över människans behov av möten, sinnlighet, ro och kontemplation i en mångfasetterad stadsdel som ännu inte riktigt finns, rimmar väl med Lund vision.

Varma gratulationer till Domkyrkorådet och dess ansvariga Mats Persson och Lena Sjöstrand som i samarbete med de norska arkitekterna Geir Brendeland och Olav Kristoffersen visar att nyskapande, goda idéer föds i Lund.

Råängen är ett nydanande stadsutvecklingsprojekt likväl som en plattform för diskussioner om vad som sker med domkyrkans mark på Brunnshög i Lund. Fram till 2050 förväntas området om 450 hektar erbjuda 6 000 nya bostäder, 600 000 kvm arbetsplatser, en ny park och forskningsanläggningar. White Arkitekter har anlitats för att leda Domkyrkans utvecklingsprogram och har utformat ett strategiskt ramverk som ska täcka perioden från 2020 och 30 år framåt. Läs mer om Råängen här.

Kontaktperson

Åsa Bjerndell

Åsa Bjerndell

Arkitekt, Kontorsledning

Malmö

+46 40 660 93 36

Dela gärna!