White utvecklar bostadsområde i Gröna Sörby i Kumla

White Arkitekter har tillsammans med MOFO fått tilldelning i en markanvisningstävling i den nya stadsdelen Gröna Sörby i Kumla som ska utvecklas med sociala värden och hållbarhet som grundstenar för ett attraktivt boende.

Gröna Sörby är en ny stadsdel där Kumlas tätort möter den lantliga omgivningen. Kommunens vision är att området ska erbjuda ett modernt, hållbart boende med närhet till rekreation och öppna landskap. Genom vårt förslag vill vi skapa vacker och energismart bostadsarkitektur som bidrar till samhörighet och ett bostadsutbud som attraherar fler till stadsdelen. Vi vill addera lekfulla, dynamiska gestalter som tydligt definierar gaturummet samtidigt som de värnar den personliga integriteten.

Vårt förslag fångar lantliga drag i en modern gestalt med förskjutna byggnadsdelar för att skapa dynamik och skyddade miljöer. Pergolatak ger ombonade ytor, medan en målad träpanel och jordfärgsinfluenser ger området sitt unika uttryck. Radhusen sträcker sig nordsydligt och taken spelar med detta genom sina tvärställda, förskjutna nockar, som ger solnytta och en intresseväckande gestalt.
Marcus Lindberg, arkitekt

Detaljplanen kräver att husen placeras nära gatan, åt väster, utifrån att kommunen har som ambition att byggnaderna ska hjälpa till ett definiera gaturummet. Det gör att tillfart, entré och den privata gården tvunget hamnar mot öster. Vi har mot bakgrund av detta försökt att skapa en tydligt anpassad bostadstyp som respekterar behovet av privathet och ger värdefulla, skyddade rumsligheter på båda sidorna om husen.

Kontaktperson

Marcus Lindberg

Marcus Lindberg

Arkitekt

Örebro

+46 19 670 22 11

Dela gärna!