Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står inför uppgiften att uppnå än mer med jordens allt knappare resurser. Vi behöver tänka om, se till värdeskapande platser och utveckla det vi har. Transformation är ett mångfacetterat begrepp som kopplar samman både tradition och kultur, nutid och framtid – där historiska spår kan användas som drivkraft för att skapa mervärde. Vi arbetar utifrån det som finns. Genom att renovera, återbruka och återvinna det befintliga kan nya produkter och miljöer skapas.

Re-think, Re-use, Transform!

Transformation handlar om att utveckla i stället för att ersätta, att ge befintliga strukturer och material ett nytt värde. Byggnader och miljöer, berättelser och minnen. Genom att se till dessa befintliga värden kan vi bygga för en mer hållbar framtid. För det är i den gemensamma berättelsen identiteter skapas och lever vidare. Genom hållbara materialval skapar vi miljöer som är flexibla men hållbara både i nutid och framtid. Vi bygger vidare på traditionen att hus ska stå i minst 100 år och tåla förändringar under tiden.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Lisa McSweeney

Anna Lisa McSweeney

Arkitekt

London

+44 750 751 55 06

Malin Belfrage

Malin Belfrage

Hållbarhetsstrateg

Stockholm

+46 8 518 365 59