11-kaffe för att fånga Söders utveckling

Inom arbetet att skapa en tryggare och mer levande stad genomförs nu en medborgardialog på Olof Palmes torg i Örebro. I samband med detta bjuder en samverkansgrupp för Södercity in örebroarna till ett klassiskt 11-kaffe i hopp om att få i gång ett samtal kring söders fortsatta utveckling.

Under september månad genomför Örebro kommun i samarbete med City Örebro en fotoutställning och medborgardialog på Olof Palmes torg. Som ett komplement till detta bjuder en samverkansgrupp för Södercity in medborgarna att delta i dialog på torget i syfte att få en bild av örebroarnas syn på söder, detta för att skapa förutsättningar att skapa jämlika miljöer för alla invånare. Process och dialog leds av White arkitekter.

Social hållbarhet handlar för oss om att bygga ett långsiktigt, stabilt men ändå föränderligt samhälle som uppfyller olika människors behov och önskningar. Kan det dessutom vara ekonomiskt hållbara satsningar som kommer till nytta för tänkt målgrupp och även skapar ringar på vattnet där varje krona satsad är en investering istället för en kostnad är jag övertygad om att förtroende mellan människor ökar såväl som förtroendet till samhället.
Daniel Schön, verksamhetschef för Örebro skateboard.

Under våren 2023 har samverkansgruppen för Södercity haft kontinuerliga träffar i ett forum kallat Operation Södercity, där fokus legat på att samla några av de aktörer som är aktiva i stadsdelen för att prata om vilka utmaningar stadsdelen har och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Under samtalen framkommer att Södercity är ett område som kämpar med tomma lokaler och avfolkade platser med mycket upplevd otrygghet som följd.

Samverkansgruppen består av: ÖBO, Örebroporten, Behrn Fastigheter, Fastighetsägarna, Conventum, Scandic Grand Hotell, Fastighetsägarna, Örebro Skateboard, Ica Supermarket City, Vågen och Krämaren, City Örebro och White Arkitekter.

Under vecka 36 kan Örebros invånare dricka 11-kaffe med politiker, fastighetsägare och andra verksamma på söder. Samtalen kommer vara ett stöd i kommande projekt, vid genomförande av evenemang eller annan utveckling av Söder.

Preliminärt program för veckan

Måndag 4 september
Trygghet och inkludering på söder för äldre
Vid fikabordet: John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande & Anna Graaf, Hållbarhetschef White Arkitekter

Tisdag 5 september
Hur kan Söder attrahera unga tjejer?
Vid fikabordet: Jimmy Nordengren (C), Jeanette Berggren, Örebroporten, Emelie Oscarson, Vågen och Krämaren

Onsdag 6 september
Vad är Söders identitet och hur blir stadsdelen en levande?
Vid fikabordet: Johan Kumlin (M), Behrn Fastigheter, Anders Karlsson och Ulf Ingman, Conventum och Fastighetsägarna.

Torsdag 7 september
Samverkan och värdskap, hur fungerar det att driva verksamhet på Söder?
Vid fikabordet: Kemal Hoso (S), Anders Johansson, Scandic, Daniel Schön, verksamhetschef för Örebro skateboard och Ica Supermarket City

Fredag 8 september
Hur blir Söder en bra plats för alla att bo på?
ÖBO och Stadsmissionen

Dela gärna!