Södercitys utveckling och medborgarnas perspektiv – reflektioner och insikter från 11-kaffet

I början på september bjöd en samverkansgrupp för Södercity in medborgarna att delta i dialog under konceptet 11-kaffe. Syftet med dialogen var att få till ett samtal mellan politiken, invånarna, fastighetsägare och näringsliv kring söders utveckling och hur vi tillsammans kan skapa inkluderande och jämlika livsmiljöer. Medborgardialogen resulterade i en insiktsrapport som nu går att ta del av.

Kaffe, kaka och samtal lockade många till Olof Palmes torg, 11-kaffet blev en fin mötesplats för boende och besökare på söder under veckan. Södercity är en plats med rik historia, men mycket har förändrats genom åren, en del tycker till det sämre.

– Människor samlas där det finns liv och rörelse. Så snart vi ställde ut vår kaffetermos började människor strömma till. Det bildades en gemenskap på torget under veckan, en del besökare återkom varje dag. Det offentliga rummet är viktig plats för social interaktion och gemenskap. Något som blev extra tydligt under denna vecka, säger Hanna Roman, Samhällsplanerare, White Arkitekter.

Medborgardialogen har legat till grund för en rapport som tagits fram och som belyser såväl utmaningar som möjligheter med Södercity men också medborgarnas insikter från 11-kaffet. Några av de aspekter som lyfts fram i rapporten är trygghet, föreningsaktiviteter och det historiska perspektivet.

Trygghet
När det gäller tryggheten för äldre i området finns det få problem under dagtid, men kvällstid känner sig många äldre inte säkra att vistas utomhus.

Föreningsaktiviteter
Ett konkret sätt att aktivera platser är genom föreningsaktiviteter. De unga tjejerna som deltog i dialogen uppger att de gärna skulle idrotta i organiserad eller spontan form i de offent­liga rummen som är befolkade.

Historiskt perspektiv
I samtalen var det många som lyfte det historiska perspektivet om Olof Palmes torg som medborgar­nas plats. Historiskt sett så var Medborgarhuset flitigt använt av medborgarna och stadens fören­ingsliv, så ser det inte ut idag.

Dialogen genomfördes som ett komplement till Örebro kommun och City Örebros medborgardialog kring Olof Palmes torg. Process och dialog leddes av White Arkitekter.

Stort tack till politiker, inbjudna gäster och invånare som varit med under veckan.
Dialogen är nu sammanställd och överlämna till Örebro kommun.

Här kan du ta del av rapporten.

Samverkansgruppen består av

ÖBO, Örebroporten, Behrn Fastigheter, Fastighetsägarna, Conventum, Scandic Grand Hotell, Fastighetsägarna, Örebro Skateboard, Ica Supermarket City, Vågen och Krämaren, City Örebro och White Arkitekter.

Dela gärna!