Ett grönt hjärta i staden – Borgmästarängen i Sigtuna är invigd

Nu har Borgmästarängen, entrén till Sveriges första stad Sigtuna, invigts. Vi har arbetat med landskapsarkitektur och belysning för att skapa en trygg och levande stadsdelspark där människor i alla åldrar kan träffas.

Borgmästarängen i Sigtuna har förvandlats från en plats som många upplevt som otrygg och utan större vistelsevärden till att bli ett grönt hjärta i staden, en naturlig plats för alla åldrar. Platsens unika karaktär och det centrala läget har legat till grund för gestaltningen.  Här har vi tagit tillvara på det uppskattade söderläget och utblickarna över vattnet.

En generös trappa tar hand om nivåskillnaden och bjuder in till parken. Här finns nu artrika planteringar, en flexibel öppen gräsmatta, lekplats, dansbana och varierade sittplatser som ger nytt liv till platsen.
Cecilia Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt på White

Den nya mötesplatsen som vi utformat på uppdrag av Sigtuna kommun, ska bjuda på något för alla; lek, rekreation, umgänge och fest. Sigtunas identitet som trästad förstärks i valet av material och kulörer som används i den nya parken. Artrika planteringar ger ekosystemtjänster som biodiversitet, pollinering och dagvattenhantering som tillsammans med träden ger fina upplevelsevärden och goda förutsättningar för såväl växter som djur.

Upprustningen är första steget i att lyfta Sigtuna stad ytterligare ett snäpp som ett av Sveriges finaste besöksmål. Nästa steg är arbetet med hamnplanen, Strandpromenaden och Stora gatan.
Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande

Dela gärna!