Urbaniseringen gör att de gemensamma ytorna i våra städer krymper och behovet av grönska ökar. Vi behöver integrera fler innovativa funktioner i den byggda miljön för att våra städer ska bli hållbara, bidra till välbefinnande och hantera klimatförändringar.

Grönska som ger mervärde

Fasadgrönska, odlingsbara balkonger, sinnliga terrasser och taklandskap för restorativa miljöer eller aktivitet är alla delar som ökar värdet för oss såväl som för fastigheten. Genom att optimera ytorna i den byggda miljön så att de kan ge plats åt så väl återhämtning och aktiv rekreation som ökad biologisk mångfald blir staden mer hållbar och resilient.

Värdeskapande möjligheter med grönska

Grön transformation

Urbaniseringen och klimatförändringar sätter press på stadens utformning – de gemensamma ytorna krymper samtidigt som behovet av grönska ökar. Genom att integrera gröna lösningar i befintliga byggnader kan vi ge dem nytt värde, stärka deras attraktivitet och bidra till en hållbar stad.

Grönska som ger mervärde

I spåren av pandemin efterfrågar både privatpersoner och företag välfungerande gröna utemiljöer som ger mervärde. Samtidigt ställs högre krav på att fastigheter ska bidra med grönska och ekosystemtjänster. En förflyttning som skapar möjligheter för fastighetsägare och -utvecklare.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning för hur ni kan använda grönska för att skapa nya möjligheter och samtidigt höja värdet på er fastighet, på ett sätt som bidrar till välbefinnande och en mer hållbar stad – nu och i framtiden.

Varje fastighet är unik och att integrera grönska i byggnader är komplext och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Där kan våra landskapsarkitekter hjälpa er att ta rätt beslut. Rätt kunskap och process är skillnaden mellan en lönsam investering och ett misslyckat ingrepp.

Optimera ytor i nybyggnation

Städer och stater ställer högre krav på att fastigheter ska bidra med grönska och ekosystemtjänster, samtidigt som både privatpersoner och företag efterfrågar välfungerande gröna utemiljöer som ger mervärde i spåren av pandemin. En förflyttning som ställer nya krav på byggnader – och öppnar upp för möjligheter.

Framtidens byggnader måste ge mer än de tar. Att integrera grönska vid nybyggnation är ett effektivt sätt att öka fastighetsvärdet, stärka ert varumärke och bidra till en mer hållbar stad för alla – både ekologiskt och socialt.

Varje fastighet är unik och att integrera grönska i byggnader är komplext och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Där kan våra landskapsarkitekter hjälpa er att ta rätt beslut. Med vår kompetens hjälper vi er att utveckla fastigheter som möter samhällets behov och är mer resilienta – ni blir hjältar för såväl hyresgäster som närområdet.

PROJEKT I URVAL

Alla projekt

Laddar...

Fördjupning & aktuellt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Louise Didriksson

Louise Didriksson

Landskapsarkitekt, Utvecklingsansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 24

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 54